STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85341 Máy xông giải độc và bộ phận bổ trợ đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES AD003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AD Còn hiệu lực
20/12/2019

85342 Máy xông hơi mặt nóng lạnh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM 04/2024/PLTTBYT-DP Còn hiệu lực
09/05/2024

85343 Máy xông hơi trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH P-ARK MEDICAL VN 01-2024/PMV-KQPL Còn hiệu lực
29/01/2024

85344 Máy xông hơi điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 065-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á Còn hiệu lực
10/07/2020

85345 Máy xông hơi điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 094-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Còn hiệu lực
21/05/2021

85346 Máy xông hơi điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C&P GLOBAL 01/2022/PL-C&P Còn hiệu lực
13/01/2023

85347 Máy xông hơi điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C&P GLOBAL 02/2022/PL-C&P Còn hiệu lực
18/01/2023

85348 Máy xông hút mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181464 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM MINH Còn hiệu lực
26/01/2021

85349 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TBYS001-19/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Còn hiệu lực
21/06/2019

85350 Máy xông khí dung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 40 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

85351 Máy xông khí dung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 42PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019

85352 Máy xông khí dung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 56PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

85353 Máy xông khí dung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 43PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
26/06/2019

85354 Máy xông khí dung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 51PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
26/06/2019

85355 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 153/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Còn hiệu lực
27/06/2019

85356 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TNP001/170000073/ PCBPL-BYT CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH THAI NAKORN PATANA VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/12/2019

85357 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TBD006/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
20/12/2019

85358 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
06/10/2019

85359 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018622 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Còn hiệu lực
23/10/2019

85360 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HNK VIỆT NAM 03SE-NN/170000078/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nhật Nam Còn hiệu lực
08/11/2019