STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85341 Nguồn sáng nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 439/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2021

85342 Nguồn sáng nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 498/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

85343 Nguồn sáng nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 31/2023/MINDRAY-PLTTBYT Còn hiệu lực
20/10/2023

85344 Nguồn sáng nội soi ổ bụng ( Công nghệ LED ) và phụ kiện: dây nguồn, dây dẫn sáng, Adapter gắn dây dẫn sáng, Adapter gắn ống soi với dây dẫn sáng. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 0122/170000083/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Khoa Còn hiệu lực
08/01/2022

85345 Nguồn sáng nội soi đèn LED TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 439/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2021

85346 Nguồn sáng nội soi đèn LED TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 498/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

85347 Nguồn sáng và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED1221 CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/12/2021

85348 Nguồn sáng, dây dẫn sáng (bao gồm dụng cụ, phụ kiện, phụ tùng thay thế) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 14921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

85349 NHÁM KẼ KIM LOẠI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 20-PLTTB-BYT-DEN/2022 Còn hiệu lực
03/10/2022

85350 Nhám mài kẽ răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2460 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2022

85351 Nhãn áp kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1377/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH EYES OPTICAL Còn hiệu lực
03/09/2020

85352 Nhãn áp kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1787/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH EYES OPTICAL Còn hiệu lực
13/11/2020

85353 Nhãn áp kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2471/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY Còn hiệu lực
03/12/2021

85354 Nhãn áp kế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 147/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023

85355 Nhãn áp kế Schiotz/Appa-Schiotz TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3147-2PL-TTDV CÔNG TY TNHH TATAVN Còn hiệu lực
09/03/2020

85356 Nhãn chỉ thị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT 10/PL Còn hiệu lực
26/05/2022

85357 Nhãn chỉ thị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 04.PL/2023/DIENNIEN Còn hiệu lực
17/04/2023

85358 Nhánh mũi thở áp lực dương liên tục cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018075 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
23/12/2019

85359 Nhất Nhất 57 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-5AS PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021

85360 Nhất Nhất 58 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-6AS PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021