STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85361 Miếng cắn và đệm chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180579-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/12/2022

85362 Miếng cầm máu tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/129 Còn hiệu lực
17/08/2023

85363 Miếng chặn miệng,ống thông chắn lưỡi và mở miệng,ống nối hút dịch TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1566 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
16/02/2021

85364 Miếng che mắt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 005-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TM DV Kỹ Thuật An Phú Hòa Còn hiệu lực
15/08/2019

85365 Miếng che mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LEGATEK PL-LGT-MA01-2307 Còn hiệu lực
12/07/2023

85366 Miếng che mắt Neoshades TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1906/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
28/12/2020

85367 Miếng che mắt Osaki TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 3110-05/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/10/2022

85368 Miếng chêm mâm chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0475PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ANN Còn hiệu lực
02/04/2021

85369 Miếng chống thoát vị Unomesh PP Mesh các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 034 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
17/07/2019

85370 Miếng chống thoát vị Unomesh PP Mesh các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 039 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT Đã thu hồi
12/10/2022

85371 Miếng chườm ấm mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ BSY 18/2023/PCBPL-BSY Còn hiệu lực
23/10/2023

85372 Miếng chườm ấm mắt Eyegiene Refill TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1739/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ GOMED Còn hiệu lực
03/09/2021

85373 Miếng chườm mắt TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2787 PL Công Ty TNHH Igg Việt Nam Còn hiệu lực
22/12/2019

85374 Miếng dán TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 98-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
27/06/2019

85375 Miếng dán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT001/170000073/ PCBPL-BYT (cty Tân Tiến) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÂN TIẾN Còn hiệu lực
20/12/2019

85376 Miếng dán TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191461 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
28/02/2020

85377 Miếng dán TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MAPBIOPHARMA, S.L. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 05-2022/PLTTBYT-MAP Còn hiệu lực
30/05/2022

85378 Miếng dán cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018464 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH JW HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/08/2019

85379 Miếng dán sau phẫu thuật nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181315 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM DŨNG Còn hiệu lực
23/11/2020

85380 Miếng dán vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018464 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH JW HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/08/2019