STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85381 Van tim cơ học và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/335 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2021

85382 Van tim cơ học và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/154 Còn hiệu lực
25/08/2022

85383 Van tim cơ học và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/164 Còn hiệu lực
02/11/2022

85384 Van tim hai lá TTBYT Loại D TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 14.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Còn hiệu lực
17/02/2021

85385 Van tim kèm mạch máu nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 123-2022/PL-PT Còn hiệu lực
22/11/2022

85386 Van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0004/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
28/06/2019

85387 Van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2584/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CRYOLIFE VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2021

85388 Van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 107-2022/PL-PT Còn hiệu lực
14/09/2022

85389 Van tim nhân tạo (cơ học) và bộ thước đo van TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03280717 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh Còn hiệu lực
02/08/2019

85390 Van tim nhân tạo (cơ học) và bộ thước đo van TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02240817 Công ty Cổ phần và Thương mai Quốc tế ATT Còn hiệu lực
08/08/2019

85391 Van tim nhân tạo (sinh học) và bộ thước đo van TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04280717 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh Còn hiệu lực
02/08/2019

85392 Van tim nhân tạo (sinh học) và bộ thước đo van TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03240817 Công ty Cổ phần và Thương mai Quốc tế ATT Còn hiệu lực
08/08/2019

85393 Van tim nhân tạo và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018539 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
28/07/2019

85394 Van tim nhân tạo và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018426 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỄN TÂY Còn hiệu lực
22/08/2019

85395 Van tim nhân tạo và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200548 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
01/09/2020

85396 Van tim nhân tạo và phụ kiện, vật tư tiêu hao kèm theo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210029 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Kim Hòa Phát Còn hiệu lực
27/01/2021

85397 Van tim nhân tạo và phụ kiện, vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 16.01/PL/KHP Còn hiệu lực
07/11/2022

85398 Van tim nhân tạo và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 924/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/07/2020

85399 Van tim sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 138/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2019

85400 Van tim sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 139/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2019