STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85441 Van động mạch chủ sinh học qua da (các cỡ) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 85/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/07/2019

85442 Van động mạch chủ sinh học qua da và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 370/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/08/2019

85443 Van động mạch chủ sinh học qua da và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/116 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

85444 Van động mạch chủ sinh học qua da và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/05/54 Còn hiệu lực
20/05/2022

85445 Van động mạch chủ sinh học qua da và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/153 Còn hiệu lực
24/08/2022

85446 Van động mạch chủ sinh học thay qua da và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0052/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
23/10/2019

85447 Van động mạch chủ sinh học thay qua da và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 105/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2019

85448 Van động mạch chủ sinh học thay qua da/ ống thông và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 16/PL/KHP Còn hiệu lực
07/11/2022

85449 Van động mạch phổi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 0086PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

85450 Van động mạch phổi qua da tự nở kèm phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0086PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TTBYT VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
08/11/2021

85451 Van động mạch phổi sinh học thay qua da và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 104/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2019

85452 Vành mi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 23120917 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
12/08/2019

85453 Vành mi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 0122DU/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2022

85454 Vành mi (Speculum) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1510/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Nhi Còn hiệu lực
20/06/2019

85455 Vành mi (Speculum) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 06/1506/MERAT-2020 Công Ty TNHH Thiết Bị Y tế Minh Nhi Còn hiệu lực
20/06/2020

85456 Vành mi dây 6.5mm*14.5mm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 385-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TBYT Minh Nhi Còn hiệu lực
16/07/2019

85457 Vành mi dây 6.5mm*14mm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 385-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TBYT Minh Nhi Còn hiệu lực
16/07/2019

85458 Vành mi sử dụng trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 06/PLTBYT/TTC-IMC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
16/07/2019

85459 Vành sáp (Silicone)/ Wax (Silicone) Rim TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 211.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO Còn hiệu lực
05/07/2021

85460 Vành sáp/ Wax Rim TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 126.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO Còn hiệu lực
20/05/2021