STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85441 Miếng dán cố định khoan xương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-141/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Đã thu hồi
15/09/2021

85442 MIẾNG DÁN CỐ ĐỊNH KHOAN XƯƠNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2022-004/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/03/2022

85443 Miếng dán cố định ống thông và bảo vệ khu vực tiêm TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 05-22/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
10/05/2022

85444 Miếng dán collagen liền thương TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2410A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2022

85445 Miếng dán collagen liền thương TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2435A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/03/2022

85446 Miếng dán Collagen trong điều trị bạch biến TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3119 PL Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thăng Long Còn hiệu lực
19/12/2019

85447 Miếng dán da đóng vết mổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1293/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ AN PHÁT Còn hiệu lực
28/09/2020

85448 Miếng dán da đóng vết mổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1291/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT Còn hiệu lực
28/09/2020

85449 Miếng dán da đóng vết mổ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG SƠN 032022/CBPLHS Còn hiệu lực
07/04/2022

85450 Miếng dán da đóng vết mổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2585/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

85451 Miếng dán da đóng vết mỗ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GEMS 01/0903/GEMS-2022 Còn hiệu lực
30/06/2022

85452 Miếng dán da đóng vết mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GEMS 01/1302/GEMS-2023 Còn hiệu lực
21/02/2023

85453 Miếng dán dùng trong phẫu thuật các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 20/170000166/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
06/01/2021

85454 Miếng dán ECG SIGKNOW UG02 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN 01.12/KQPL/SGM/23 Còn hiệu lực
20/12/2023

85455 Miếng dán ECG SIGKNOW UG02 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN 2107/KQPLA-SGM/22 Còn hiệu lực
22/12/2023

85456 Miếng dán ép sẹo và quản lý vết sẹo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 59/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Scarheal Hồng Hải Việt Nam Còn hiệu lực
07/04/2021

85457 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200034 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ STK Còn hiệu lực
17/03/2020

85458 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 600/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME Còn hiệu lực
08/05/2021

85459 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0768PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÚ KHANG Còn hiệu lực
05/11/2021

85460 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2181A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ ANPHARCO Còn hiệu lực
22/11/2021