STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85481 Miếng dán giảm đau TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BMB BMB/PL-05 Còn hiệu lực
16/10/2023

85482 Miếng dán giảm đau TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HỶ ĐỨC 01/PL-HYDUC Còn hiệu lực
04/12/2023

85483 MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND 02/2023/PL-MEDSTAND Còn hiệu lực
11/01/2024

85484 Miếng dán giảm đau bụng kinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200036 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ STK Còn hiệu lực
17/03/2020

85485 MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU BỤNG KINH META TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 06/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/07/2023

85486 Miếng dán giảm đau chỉ thống TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2114/2020/180000028/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược Phẩm Tất Thành Còn hiệu lực
26/01/2021

85487 Miếng dán giảm đau gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIETNAM SHINE HEALTH 04.05/2023-2 Còn hiệu lực
04/05/2023

85488 Miếng dán giảm đau Herbalife TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 393/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Công Nghệ Và Thảo Dược EUE Australia – Chi Nhánh Hà Nội Còn hiệu lực
12/06/2020

85489 MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU HỒNG NGOẠI FAR INFRARED PATCH TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 04/1410/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ XANH Còn hiệu lực
16/10/2019

85490 Miếng dán giảm đau hồng ngoại xa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BMB BMB/PL-01 Còn hiệu lực
25/07/2023

85491 Miếng dán giảm đâu Thăng Long TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 857/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ CAO SAO VÀNG THĂNG LONG Còn hiệu lực
27/10/2019

85492 Miếng dán giảm đau thảo dược TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2729 PL Công Ty TNHH Igg Việt Nam Còn hiệu lực
21/12/2019

85493 Miếng dán giảm đau thảo dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1187/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THẢO DƯỢC EUE AUSTRALIA- CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
06/10/2020

85494 Miếng dán giảm đau thảo dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 601/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME Còn hiệu lực
06/05/2021

85495 Miếng dán giảm đau thảo dược chỉ thống TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2099/2020/180000028/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược Phẩm Tất Thành Còn hiệu lực
26/01/2021

85496 Miếng dán giảm đau thảo dược Herbalife TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 393/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Công Nghệ Và Thảo Dược EUE Australia – Chi Nhánh Hà Nội Còn hiệu lực
12/06/2020

85497 Miếng dán giảm đau TIKA-PATCH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

85498 MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU VAI GÁY META TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 03/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/07/2023

85499 MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU XƯƠNG KHỚP HOÀNG HƯỜNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CAVIPHA 01/2022/CAVIPHA/BPL-TTBYT Còn hiệu lực
29/07/2023

85500 MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU XƯƠNG KHỚP META TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 04/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/07/2023