STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85501 Máy đo huyết sắc tố không xâm lấn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 05/2018/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Medcomtech Còn hiệu lực
11/06/2019

85502 Máy đo huyết động không xâm lấn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 02/PLVM Còn hiệu lực
10/05/2022

85503 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC VINH 01-2022/BPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2022

85504 Máy đo khí máu liên tục và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 118/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/07/2019

85505 Máy đo khí máu liên tục và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 80/MED0320 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/03/2020

85506 Máy đo khô mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 001VC/170000043/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/02/2022

85507 Máy đo khoảng cách đồng tử TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 02/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
28/06/2019

85508 Máy đo khoảng cách đồng tử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 01USA/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

85509 Máy đo khoảng cách đồng tử TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 105-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÀO PHÁT GROUP Còn hiệu lực
01/07/2019

85510 Máy đo khoảng cách đồng tử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1377/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH EYES OPTICAL Còn hiệu lực
03/09/2020

85511 Máy đo khúc xạ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018280 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH LINH Còn hiệu lực
07/11/2019

85512 Máy đo khúc xạ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181804 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG Còn hiệu lực
10/08/2021

85513 Máy đo khúc xạ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181804/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG Còn hiệu lực
06/09/2021

85514 Máy đo khúc xạ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 07-01/22/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
11/01/2022

85515 Máy đo khúc xạ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 31/150922/KQPL-AMV Còn hiệu lực
07/03/2023

85516 Máy đo khúc xạ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 66/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

85517 Máy đo khúc xạ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 70/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/05/2023

85518 Máy đo khúc xạ giác mạc tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY PL02/10-2022/AHM Đã thu hồi
31/10/2022

85519 Máy đo khúc xạ tự động và độ cong giác mạc cùng phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 126/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại và Dược Phẩm Sang Còn hiệu lực
07/06/2021

85520 Máy đo khúc xạ / độ cong giác mạc tự động cho mắt TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 261-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần ATB Còn hiệu lực
14/04/2020