STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85521 VẬT LIỆU (PHÔI) PHỤC HÌNH RĂNG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NVDENT 01/2022/PL-NVDENT Còn hiệu lực
23/06/2022

85522 Vật liệu (que hàn kim loại) làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181610 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ Còn hiệu lực
10/07/2019

85523 Vật liệu / Miếng cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT 2021006PL-CPT/200000049/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Còn hiệu lực
05/07/2021

85524 Vật liệu / Miếng cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT 2021008PL-CPT/200000049/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Còn hiệu lực
05/08/2021

85525 Vật liệu / Miếng cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT 2022002/PL-CPT/200000049/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

85526 Vật liệu ABCcolla® Collagen Matrix TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4080-2 PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Hóa Dược và Thiết Bị Y Tế Hải Linh Còn hiệu lực
29/12/2021

85527 Vật liệu ABCcolla® Collagen Membrane TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4080-3 PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Hóa Dược và Thiết Bị Y Tế Hải Linh Còn hiệu lực
29/12/2021

85528 Vật liệu bảo vệ bề mặt miếng trám TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 136-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
22/07/2019

85529 Vật liệu bảo vệ bề mặt miếng trám TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 060-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
23/07/2019

85530 Vật liệu bảo vệ môi khi chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1461/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022

85531 Vật liệu bảo vệ nướu khỏi chất tẩy trắng răng Cube Dam TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 535.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HVN NETWORKS Còn hiệu lực
09/10/2020

85532 Vật liệu bảo vệ răng TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 570.21/180000026/PCBPL-BYT NGUYỄN DUY Còn hiệu lực
11/11/2021

85533 Vật liệu bít tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

85534 Vật liệu bít tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

85535 Vật liệu bít tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

85536 Vật liệu bít tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

85537 Vật liệu bó xương gãy ORDEKT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210841-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VETOM VIETNAM Còn hiệu lực
09/11/2021

85538 Vật liệu bôi trơn ống tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1792/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Còn hiệu lực
30/12/2020

85539 Vật liệu bơm rửa ống tủy răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191476 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
06/02/2020

85540 Vật liệu cách ly TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 417-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH dược phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
15/01/2021