STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85541 Máy đo loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 64-19/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
30/07/2019

85542 Máy đo loãng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 247/2019/BPL-VQ Công ty TNHH Việt Quang Đã thu hồi
03/11/2020

85543 Máy đo loãng xương bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 04/2019/180000013/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM Đã thu hồi
07/06/2019

85544 Máy đo loãng xương bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 144/PL-VQ Còn hiệu lực
07/11/2022

85545 Máy đo loãng xương bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1506/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
11/06/2023

85546 Máy đo loãng xương sóng siêu âm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 40/170000001/PCBPL-BYT (2020) Còn hiệu lực
10/05/2022

85547 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/220 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị vật tư Việt Tiến Còn hiệu lực
13/01/2021

85548 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 209/Stemlab-2021/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/08/2021

85549 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1875/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN C.P.V Còn hiệu lực
12/10/2021

85550 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 255/J-one-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
15/11/2021

85551 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 255/J-one-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
15/11/2021

85552 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 07/2022-J-One/PĐ-PL Còn hiệu lực
17/05/2022

85553 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 07/2022-J-One/PĐ-PL Còn hiệu lực
17/05/2022

85554 Máy đo loãng xương toàn thân Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 09042018-024/T/PL Đã thu hồi
17/11/2022

85555 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 09042018-02/VT/PL Còn hiệu lực
17/11/2022

85556 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH C.P.V 02/PCBPL/CPV-APELEM Còn hiệu lực
23/10/2023

85557 Máy đo loãng xương và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1855/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN C.P.V Còn hiệu lực
30/12/2020

85558 Máy đo loãng xương và phụ kiên đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 698/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
07/05/2021

85559 Máy đo loãng xương và phụ tùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV016/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

85560 Máy đo loãng xương và phụ tùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV030/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019