STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85561 Máy đo khúc xạ tự động cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 103/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
18/11/2020

85562 Máy đo khúc xạ tự động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 92/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
05/02/2021

85563 Máy đo khúc xạ tự động và độ cong giác mạc cùng phụ kiện TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1411/MERAT-2020 Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang Còn hiệu lực
19/12/2020

85564 Máy đo khúc xạ tự động và độ cong giác mạc và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 382/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2020

85565 Máy đo khúc xạ tự động đa chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MÁY LÀM MẮT KÍNH 01-07/22/DN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/09/2022

85566 Máy đo khúc xạ tự động; Máy chiếu bảng đo thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/07.26/QT-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ MÁY LÀM MẮT KÍNH Còn hiệu lực
25/06/2019

85567 Máy đo khúc xạ và bán kính độ cong giác mạc tự động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 0010/170000113/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Còn hiệu lực
20/12/2021

85568 Máy đo khúc xạ và bán kính độ cong giác mạc tự động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 015/170000113/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/03/2023

85569 Máy đo khúc xạ và bán kính độ cong giác mạc tự động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 001-TT19/MT-KQPLTTBYT/2019 Còn hiệu lực
19/07/2023

85570 Máy đo khúc xạ và bản đồ giác mạc tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM CZV-LTR-TLPL-7-2022 Còn hiệu lực
21/12/2022

85571 Máy đo khúc xạ và giác mạc tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KÍNH MẮT SÀI GÒN 05/OMS-PLTTB Còn hiệu lực
28/06/2022

85572 Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 98/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
02/07/2019

85573 Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 1906/TTBYTL-A/TTC/SYT/17 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
11/07/2019

85574 Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 40IMC/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
17/07/2019

85575 Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 64/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/03/2023

85576 Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 71/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2023

85577 Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC 04-2024/KQPL-KTHL Còn hiệu lực
04/03/2024

85578 Máy đo khúc xạ và độ giác mạc tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KÍNH MẮT SÀI GÒN 01/OMS-CBTCB Còn hiệu lực
28/04/2022

85579 Máy đo khúc xạ và đo độ cong giác mạc tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 03/PLTBYT/TTC-IMC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
16/07/2019

85580 Máy đo khúc xạ điện tử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 281-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Nhãn Khoa Phát Minh Còn hiệu lực
08/10/2019