STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85581 Miếng dán phẫu thuật chuyên dùng cho tán sỏi qua da TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 423/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/04/2022

85582 Miếng dán phẫu thuật dùng cho tán sỏi qua da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1152/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/09/2020

85583 Miếng dán phẫu thuật Matodrapes (Matodrapes incise film- Opsite) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 248-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
30/07/2021

85584 Miếng dán phẫu thuật vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TVT005/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Còn hiệu lực
01/07/2019

85585 Miếng dán phẫu thuật vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 042 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
20/08/2019

85586 Miếng dán phẫu thuật vô trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 35 /170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
24/09/2020

85587 Miếng dán phẫu thuật vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 0202 Còn hiệu lực
02/02/2023

85588 Miếng dán phẫu thuật vô trùng Raucodrape TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1258/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đạt Phú Lợi Còn hiệu lực
05/03/2021

85589 MIẾNG DÁN PHẪU THUẬT/CỐ ĐỊNH KIM LUỒN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM PLĐKLH-H29-230222-0013 Còn hiệu lực
28/02/2023

85590 Miếng dán phẫu thuật/cố định kim Nipro Nipro Safe Fix TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/3112/MERAT-2019 Công ty TNHH y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
13/01/2020

85591 Miếng dán phẫu thuật/cố định kim Nipro Nipro Safe Derm TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/3112/MERAT-2019 Công ty TNHH y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
13/01/2020

85592 Miếng dán phẫu trường TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 168CL17/7/17 CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Còn hiệu lực
04/06/2020

85593 Miếng dán phẫu trường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 168CL17/7/17PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

85594 Miếng dán sát khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-267-2019/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
11/11/2019

85595 Miếng dán sát khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-407-2023 Còn hiệu lực
09/08/2023

85596 Miếng dán sát khuẩn kèm dụng cụ cố định ống thông qua da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01200617 Công ty TNHH DP và TTBYT Đại Trường Sơn Còn hiệu lực
20/06/2019

85597 Miếng dán sau phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 10/220223/PCBPL-HL Còn hiệu lực
23/02/2023

85598 Miếng dán sau phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM 251023/VB-LVC Còn hiệu lực
25/10/2023

85599 Miếng dán say tàu xe TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3094 PL-TTDV Công ty TNHH IGG Việt Nam Đã thu hồi
22/12/2019

85600 Miếng dán say xe TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3095 PL-TTDV Công Ty TNHH Igg Việt Nam Còn hiệu lực
22/12/2019