STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85601 Miếng dán say xe TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

85602 Miếng dán say xe GOGO-PATCH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

85603 Miếng dán say xe KOSA-PATCH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

85604 Miếng dán Silicon TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191461 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
28/02/2020

85605 Miếng dán Silicon Gel trị sẹo lồi (bán thành phẩm) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 268-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Chỉ phẫu thuật CPT (CPT Sutures Co., Ltd.) Còn hiệu lực
29/04/2020

85606 Miếng dán silicon điều trị sẹo TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2566 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HANSBIOMED VIETNAM Còn hiệu lực
26/07/2019

85607 Miếng dán silicone mờ sẹo TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 625.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH K-MEDICAL Còn hiệu lực
10/12/2021

85608 Miếng dán silicone mờ sẹo Remscar TR TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 15.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH K-MEDICAL Còn hiệu lực
22/02/2021

85609 Miếng dán silicone mờ sẹo Remscar TR TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 86.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH K-MEDICAL Còn hiệu lực
17/04/2021

85610 Miếng dán sơ cứu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 08/220223/PCBPL-HL Còn hiệu lực
23/02/2023

85611 Miếng dán sơ cứu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 09/220223/PCBPL-HL Còn hiệu lực
23/02/2023

85612 Miếng dán sưởi ấm cơ thể TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 09/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

85613 Miếng dán thải độc chân than đen hoạt tính (Black Foot Patch) nhãn hiệu Dr.Grandma TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200182 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GS BEAUTY Còn hiệu lực
06/04/2020

85614 Miếng dán thẩm mỹ chống thẹo Mepiform TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 042 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
20/08/2019

85615 Miếng dán thần kinh TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2659 PL Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Y Tế Delta Còn hiệu lực
21/12/2019

85616 Miếng dán thảo dược TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI ĐÔNG Y DƯỢC HƯNG VƯỢNG 01-22/YDHV Còn hiệu lực
26/04/2022

85617 Miếng dán thảo dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

85618 Miếng dán thảo dược DANASIP TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

85619 Miếng dán thảo dược giảm đau mộc kiện linh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2194A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH Còn hiệu lực
12/11/2021

85620 Miếng dán thảo dược IRISYAN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 943/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN IRIS PHARMA Còn hiệu lực
08/09/2020