STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85621 Miếng dán phẫu thuật vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 0202 Còn hiệu lực
02/02/2023

85622 Miếng dán phẫu thuật vô trùng Raucodrape TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1258/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đạt Phú Lợi Còn hiệu lực
05/03/2021

85623 MIẾNG DÁN PHẪU THUẬT/CỐ ĐỊNH KIM LUỒN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM PLĐKLH-H29-230222-0013 Còn hiệu lực
28/02/2023

85624 Miếng dán phẫu thuật/cố định kim Nipro Nipro Safe Fix TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/3112/MERAT-2019 Công ty TNHH y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
13/01/2020

85625 Miếng dán phẫu thuật/cố định kim Nipro Nipro Safe Derm TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/3112/MERAT-2019 Công ty TNHH y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
13/01/2020

85626 Miếng dán phẫu trường TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 168CL17/7/17 CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Còn hiệu lực
04/06/2020

85627 Miếng dán phẫu trường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 168CL17/7/17PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

85628 Miếng dán sát khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-267-2019/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
11/11/2019

85629 Miếng dán sát khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-407-2023 Còn hiệu lực
09/08/2023

85630 Miếng dán sát khuẩn kèm dụng cụ cố định ống thông qua da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01200617 Công ty TNHH DP và TTBYT Đại Trường Sơn Còn hiệu lực
20/06/2019

85631 Miếng dán sau phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 10/220223/PCBPL-HL Còn hiệu lực
23/02/2023

85632 Miếng dán sau phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM 251023/VB-LVC Còn hiệu lực
25/10/2023

85633 Miếng dán say tàu xe TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3094 PL-TTDV Công ty TNHH IGG Việt Nam Đã thu hồi
22/12/2019

85634 Miếng dán say xe TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3095 PL-TTDV Công Ty TNHH Igg Việt Nam Còn hiệu lực
22/12/2019

85635 Miếng dán say xe TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

85636 Miếng dán say xe GOGO-PATCH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

85637 Miếng dán say xe KOSA-PATCH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

85638 Miếng dán Silicon TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191461 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
28/02/2020

85639 Miếng dán Silicon Gel trị sẹo lồi (bán thành phẩm) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 268-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Chỉ phẫu thuật CPT (CPT Sutures Co., Ltd.) Còn hiệu lực
29/04/2020

85640 Miếng dán silicon điều trị sẹo TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2566 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HANSBIOMED VIETNAM Còn hiệu lực
26/07/2019