STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85681 Miếng dán vết thương dẫn lưu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ SINYMED 01-2023/KQPL-YTSN Còn hiệu lực
12/05/2023

85682 Miếng dán vết thương NatureGo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1967/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NATURAL GOLD Còn hiệu lực
03/02/2021

85683 Miếng dán vết thương thay chỉ khâu da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200342 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y HỌC Á CHÂU Còn hiệu lực
10/06/2020

85684 Miếng dán vết thương thay chỉ khâu da TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BSR VIỆT NAM 02-2024/BSR-BYT Còn hiệu lực
06/02/2024

85685 Miếng dán vô trùng cố định kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2172/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TQMED Còn hiệu lực
25/11/2021

85686 Miếng dán vô trùng OPSITE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 025/SNI/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
01/04/2020

85687 Miếng dán vô trùng thay chỉ khâu TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 11/2022/HCP-PL Đã thu hồi
30/11/2022

85688 Miếng dán y tế chống loét TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-019-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
02/07/2021

85689 Miếng dán y tế-khâu vết thương DERMACLIP TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2957 PL CÔNG TY TNHH CND PHARM VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/12/2019

85690 Miếng dán đĩa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181733 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
09/06/2021

85691 Miếng dán đĩa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181733/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
13/08/2021

85692 Miếng dán đĩa PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2411/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH Còn hiệu lực
07/12/2021

85693 MIẾNG DÁN ĐĨA PCR 96 GIẾNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 04/2022/TBR-KQPL Đã thu hồi
31/08/2022

85694 MIẾNG DÁN ĐĨA PCR 96 GIẾNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 04/2022/TBR-KQPL Đã thu hồi
01/09/2022

85695 Miếng dán đĩa và túi thải của máy định danh vi khuẩn CT/GC và virus HPV TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220920-02.WHC/BPL Còn hiệu lực
18/11/2022

85696 Miếng dán điện cực TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 041-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Phòng Khám Gia Đình Thành Phố HCM Còn hiệu lực
15/08/2019

85697 Miếng dán điện cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 169/2020/180000013/PCBPL - BYT Công Ty Cổ Phần Ovi Vina Còn hiệu lực
11/07/2020

85698 Miếng dán điện cực (phụ kiện cho máy sốc tim AED) TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 167/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
25/10/2019

85699 Miếng dán điện cực -Neolead TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1906/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
28/12/2020

85700 Miếng dán điện cực bao gồm dây cáp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA 185/170000126/PCBPL-BYT Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa Còn hiệu lực
05/09/2021