STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85721 Miếng ghép thành bụng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 126/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
13/01/2021

85722 Miếng ghép đĩa đệm cổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020199/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Còn hiệu lực
18/03/2021

85723 Miếng ghép đĩa đệm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CV008a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
19/12/2019

85724 Miếng ghép đĩa đệm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 612PL-TTDV CTY CP Thiết bị Y Tế và Thương mại Hoa Cẩm Chướng Còn hiệu lực
23/07/2020

85725 Miếng ghép đĩa đệm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 2022612/CBPL-HCC Còn hiệu lực
12/08/2022

85726 Miếng ghép đĩa đệm các loại, chất liệu PEEK TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 47A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIÊT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Còn hiệu lực
25/02/2021

85727 Miếng ghép đĩa đệm các loại, chất liệu PEEK TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1310/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Còn hiệu lực
19/10/2021

85728 Miếng ghép đĩa đệm cổ có xương nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 464/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế HTP Việt Nam Còn hiệu lực
21/09/2021

85729 Miếng ghép đĩa đệm Cornerstone TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 363/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019

85730 Miếng ghép đĩa đệm cột sống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-281-2019/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
26/11/2019

85731 Miếng ghép đĩa đệm cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190077.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
01/12/2020

85732 Miếng ghép đĩa đệm cột sống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-364-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
23/11/2021

85733 Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1394PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
20/02/2020

85734 Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/399 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

85735 Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/533 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/11/2021

85736 Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN APOLLO 13/210000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

85737 Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/188 Còn hiệu lực
30/05/2023

85738 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/347 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2021

85739 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/341 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/11/2021

85740 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS 004/PL/ELV/2022 Còn hiệu lực
08/05/2022