STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85781 Máy xông khí dung và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 23.823/PCBPL_N100 Còn hiệu lực
23/08/2023

85782 Máy xông khí dung và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 027-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

85783 Máy xông khí dung và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 085-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Y tế Định Giang Còn hiệu lực
28/10/2019

85784 Máy xông khí dung và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2212/170000102/PCBPL-BYT/2018 Còn hiệu lực
21/07/2022

85785 Máy xông khi dung và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 09.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
06/07/2020

85786 Máy xông khí dung và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200615 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
20/10/2020

85787 Máy xông khi dung và phụ kiện đi kèm (NE-C803) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 02.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
07/07/2020

85788 Máy xông khi dung và phụ kiện đi kèm (NE-C900) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 01.17/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
07/07/2020

85789 Máy xông khí dung y tế và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 90121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VƯỢNG Còn hiệu lực
30/12/2021

85790 Máy xông khí dung để bàn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021673/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

85791 Máy xông khí dung để bàn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021681/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

85792 Máy xông khí dung để bàn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021218A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2023

85793 Máy xông khí dung, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0018/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
25/06/2019

85794 Máy xông khí dung, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0040/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
26/06/2019

85795 Máy xông khí dung: Trị liệu bằng xông TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020628A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

85796 Máy xông khí rung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1741/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GICO Còn hiệu lực
17/11/2020

85797 Máy xông khí rung Mesh Nebulizer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1797/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GICO Còn hiệu lực
30/12/2020

85798 Máy xông mũi họng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 51PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
26/06/2019

85799 Máy xông mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1712/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Hưng Đã thu hồi
07/08/2019

85800 Máy xông mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TBYS002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Còn hiệu lực
06/10/2019