STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85841 Máy đo nồng độ Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1002021CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Datrec Việt Nam Còn hiệu lực
08/12/2021

85842 Máy đo nồng độ oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0081/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Còn hiệu lực
31/12/2021

85843 Máy đo nồng độ oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 17052022/PCBPL-VNHN Còn hiệu lực
19/05/2022

85844 Máy đo nồng độ oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 04-0111/2023/QDM-PL Còn hiệu lực
01/11/2023

85845 Máy đo nồng độ oxy trong mô não và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 81/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

85846 Máy đo nồng độ ôxy (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018273 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Còn hiệu lực
29/07/2019

85847 Máy đo nồng độ Oxy (Pulse Oximeter) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2052/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Hưng Còn hiệu lực
23/08/2021

85848 Máy đo nồng độ oxy bão hòa TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 234-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUÂN VY Còn hiệu lực
30/07/2021

85849 Máy đo nồng độ oxy bão hòa TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 233-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUÂN VY Còn hiệu lực
30/07/2021

85850 Máy đo nồng độ oxy bão hòa TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 223-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI KHÔI Còn hiệu lực
08/11/2021

85851 Máy đo nồng độ oxy bão hòa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1881/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/02/2022

85852 Máy đo nồng độ oxy bão hòa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2389A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

85853 Máy đo nồng độ oxy bão hòa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2393A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

85854 Máy đo nồng độ oxy bão hòa Fingertip pulse oximeter TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 334.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
16/08/2021

85855 Máy đo nồng độ oxy bão hòa Pulse Oximeter TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 650.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SATON VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/12/2021

85856 Máy đo nồng độ oxy bão hòa SpO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1675/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP Còn hiệu lực
02/10/2021

85857 Máy đo nồng độ oxy bão hòa Spo2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2526/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM IN NO PHA Còn hiệu lực
14/12/2021

85858 Máy đo nồng độ oxy bão hòa SPO2 trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1937/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2022

85859 Máy đo nồng độ oxy bão hòa SPO2 trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SODEMA 02/2022/SODEMA Còn hiệu lực
21/02/2022

85860 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 20/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế Hà An Phát Còn hiệu lực
28/05/2020