STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85861 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1301/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN BẢO Còn hiệu lực
30/07/2021

85862 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 46721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM DV SX XÂY DỰNG MINH PHÚC Còn hiệu lực
04/08/2021

85863 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 320.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHẠM GIA NGUYỄN Còn hiệu lực
11/08/2021

85864 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 61521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI GIA LONG Còn hiệu lực
14/09/2021

85865 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 474.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN PHÚC Còn hiệu lực
21/09/2021

85866 Máy đo nồng độ Oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 462.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CARRIER VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2021

85867 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 493.21/180000026/PCBPL-BYT LÊ THỊ HOA Còn hiệu lực
01/10/2021

85868 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 78021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN YEAHOME Còn hiệu lực
19/10/2021

85869 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 474/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/01/2022

85870 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC HTC 01/2022/PLC-HTC Còn hiệu lực
21/02/2022

85871 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC HTC 01/2022/PLC-HTC Còn hiệu lực
21/02/2022

85872 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2413A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2022

85873 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2467A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/04/2022

85874 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2467A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/04/2022

85875 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2581A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

85876 Máy đo nồng độ Oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTECH VIỆT NAM 01/PL/MT Còn hiệu lực
23/08/2022

85877 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 2911/2022/QDMED Còn hiệu lực
07/12/2022

85878 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu SPO2 cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 52921CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Hưng Còn hiệu lực
09/08/2021

85879 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu SPO2 kẹp ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 52921CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Hưng Còn hiệu lực
09/08/2021

85880 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu SPO2 kẹp ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 52921CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Hưng Còn hiệu lực
09/08/2021