STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85881 Máy đo SPO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2335 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT Còn hiệu lực
16/07/2019

85882 Máy đo SPO2 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 260.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Đã thu hồi
27/07/2021

85883 Máy đo SPO2 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 260.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
28/07/2021

85884 Máy đo Spo2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1346/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRANG TUỆ LÂM Còn hiệu lực
02/08/2021

85885 Máy đo Spo2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1270/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OLYMPUS MED Còn hiệu lực
03/08/2021

85886 Máy đo SPO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1290/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ FAME Còn hiệu lực
07/08/2021

85887 Máy đo SPO2 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 281.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
12/08/2021

85888 Máy đo SpO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1540/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Còn hiệu lực
13/08/2021

85889 Máy đo SpO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1711/2021/180000028/ PCBPL-BYT Lê Thành Trung Còn hiệu lực
25/08/2021

85890 Máy đo SPO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1759/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Còn hiệu lực
26/08/2021

85891 Máy đo SPO2 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 382.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
28/08/2021

85892 Máy đo SPO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1859/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THADOSOFT Còn hiệu lực
05/09/2021

85893 Máy đo SPO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1859/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THADOSOFT Còn hiệu lực
05/09/2021

85894 Máy đo SPO2 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 70421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT LONG Còn hiệu lực
26/09/2021

85895 Máy đo SPO2 TTBYT Loại C CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM BÌNH PHÚ 01/2022/PL-DPBP Còn hiệu lực
23/02/2022

85896 Máy đo SPO2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHÁP 01/2022/PL-VIETPHAP Còn hiệu lực
04/03/2022

85897 Máy đo SPO2 TTBYT Loại C CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THADOSOFT 01/2022/PL-THADO Còn hiệu lực
04/05/2022

85898 Máy đo SPO2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 29-HM/ACC Còn hiệu lực
22/02/2024

85899 Máy đo SpO2 cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 69/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ KOREA LEADERS Đã thu hồi
03/08/2019

85900 Máy đo Spo2 cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1647/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRANG TUỆ LÂM Còn hiệu lực
21/08/2021