STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85941 Máy đo tải lượng vi khuẩn, virus bằng phương pháp realtime PCR TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG 0723/LINTECH-TTBYT Còn hiệu lực
16/05/2023

85942 Máy đo tật khúc xạ tự động và độ cong giác mạc (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018435 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ Còn hiệu lực
27/07/2019

85943 Máy đo thân nhiệt (Nhiệt kế đo thân nhiệt tự động) sử dụng trong y tế. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 44/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
24/09/2020

85944 Máy đo thân nhiệt bằng hồng ngoại và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020203/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/04/2020

85945 Máy đo thân nhiệt bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 304-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết Bị Hoa Thịnh Còn hiệu lực
25/12/2019

85946 Máy đo thân nhiệt có tích hợp thiết bị phun sát khuẩn tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 479.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ SAO NAM Còn hiệu lực
27/10/2021

85947 Máy đo thân nhiệt có tích hợp thiết bị phun sát khuẩn tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 479.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ SAO NAM Còn hiệu lực
27/10/2021

85948 Máy đo thân nhiệt có tích hợp thiết bị phun sát khuẩn tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 479.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ SAO NAM Còn hiệu lực
27/10/2021

85949 Máy đo thân nhiệt dùng cho cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 14/2018/180000013/PCBPL - BYT Công Ty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Và Thương Mại Úc Việt Còn hiệu lực
14/07/2019

85950 Máy đo thân nhiệt dùng cho cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 14/2018/180000013/PCBPL - BYT Công Ty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Và Thương Mại Úc Việt Còn hiệu lực
14/07/2019

85951 Máy đo thân nhiệt kết hợp nhận diện khuôn mặt TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 488.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUEEN ANN NHA TRANG Còn hiệu lực
29/09/2021

85952 Máy đo thân nhiệt kết hợp nhận diện khuôn mặt TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 527.21/180000026/PCBPL-BYT NGUYỄN XUÂN QUANG Còn hiệu lực
23/10/2021

85953 Máy đo thân nhiệt kết hợp nhận diện khuôn mặt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2443/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ E-WTS Còn hiệu lực
29/11/2021

85954 Máy đo thân nhiệt kết hợp rửa tay TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 470.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC Còn hiệu lực
21/09/2021

85955 Máy đo thân nhiệt kết hợp xịt dung dịch rửa tay tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 176.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TBS Còn hiệu lực
26/06/2021

85956 Máy đo thân nhiệt thông minh nhận diện gương mặt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 153-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Igear Còn hiệu lực
15/05/2020

85957 Máy đo thân nhiệt trán TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 88.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH HẢI BẰNG Còn hiệu lực
30/05/2020

85958 Máy đo thân nhiệt từ xa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 22/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
21/06/2019

85959 Máy đo thân nhiệt và khử trùng TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 367.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GOMAN VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/08/2021

85960 Máy đo thân nhiệt và khử trùng TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 376.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GOMAN VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/09/2021