STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86021 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 08/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
13/05/2022

86022 Máy Đo Thính Lực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG 14-AKA Còn hiệu lực
09/07/2022

86023 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 07-2022/PL Còn hiệu lực
11/08/2022

86024 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0109/PL.CT Còn hiệu lực
13/09/2022

86025 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0509/PL.CT Còn hiệu lực
22/09/2022

86026 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0709/PL.CT Còn hiệu lực
27/09/2022

86027 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0111/PL.CT Còn hiệu lực
03/11/2022

86028 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH HEARLIFE 012022/KQPL-HEARLIFE Còn hiệu lực
11/11/2022

86029 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 91/2022/AN Còn hiệu lực
02/12/2022

86030 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KAVIDO VIỆT NAM 20122022KVD-BPL Còn hiệu lực
20/12/2022

86031 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DOMED 01/PL Còn hiệu lực
28/02/2023

86032 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI 032023 Còn hiệu lực
20/04/2023

86033 Máy đo thính lực TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 240501/2023/BPL Còn hiệu lực
24/05/2023

86034 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN VIỆT 04.23/TV-PLTTBYT Còn hiệu lực
31/05/2023

86035 Máy đo thính lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẮC CƯỜNG 151122APL/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2023

86036 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT 11082023/MQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/08/2023

86037 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL 042023/KQPL-DEAWON Đã thu hồi
19/09/2023

86038 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL 042023/KQPL-DEAWON Còn hiệu lực
19/09/2023

86039 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 08-2022/KQPL Còn hiệu lực
22/09/2023

86040 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 06-2022/KQPL Còn hiệu lực
22/09/2023