STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86041 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 22/2023/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
02/11/2023

86042 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH TRẦN 011123/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023

86043 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH TRẦN 010923/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023

86044 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 10/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023

86045 Máy đo thính lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 11/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023

86046 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0020-1/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/12/2023

86047 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH TRẦN 201223 Còn hiệu lực
05/01/2024

86048 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH TRẦN 201223/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/01/2024

86049 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2023/AM-VN/PL Còn hiệu lực
16/03/2024

86050 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2023/AM-VN/PL Còn hiệu lực
16/03/2024

86051 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2023/AM-VN/PL Còn hiệu lực
16/03/2024

86052 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC 001/KQPL-QĐ Còn hiệu lực
10/04/2024

86053 Máy đo thính lực (Audiometers) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181508 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/02/2021

86054 Máy đo thính lực Amplivox 270 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 391-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung tâm Trợ thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

86055 Máy đo thính lực kèm phụ kiện: - Tai đo đường khí - Nhãn dán cảnh báo - Dây nguồn - Giấy in - Bảng ghi kết quả - Máy in, DPU – 414 - Dây cáp máy in, AA-56-110 - Hộp đựng, AA-58-S21 - Dây cáp chuyển đổi RS-232-C, AR-30110, AR-301100 - Tai nghe, FB-15-006 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 165-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Nipon Corporation Tại Tp. Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/07/2019

86056 Máy đo thính lực OSCILLA SM960-C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 178-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

86057 Máy đo thính lực OSCILLA USB350-SP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 178-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

86058 Máy đo thính lực RION TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0011-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
08/10/2019

86059 Máy đo thính lực trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0011-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
08/10/2019

86060 Máy đo Thính lực và Nhĩ lượng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00203/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC Còn hiệu lực
22/07/2021