STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86081 Máy đo thời gian đông máu và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 38/MED0818 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2021

86082 Máy đo thời gian đông máu, thiết bị và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/135 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

86083 Máy đo thời gian đông máu, thiết bị và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/135 Còn hiệu lực
23/05/2022

86084 Máy đo thông số sức khỏe đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH 01/2024/VTB-TBYT Còn hiệu lực
02/04/2024

86085 Máy đo tích hợp xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2024/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021

86086 Máy đo tích hợp xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2179/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

86087 Máy đo tích hợp xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 07/2023NP Còn hiệu lực
13/07/2023

86088 Máy Đo Tiêu Hao Năng Lượng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 913/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT PHÚ NGUYÊN Còn hiệu lực
29/07/2020

86089 Máy đo tim thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1923 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
02/07/2019

86090 Máy đo tim thai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 15/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y khoa Đỗ Thân Còn hiệu lực
11/02/2020

86091 Máy Đo Tim Thai Doppler Sản Khoa Cầm Tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1839/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
06/09/2021

86092 Máy đo tốc độ máu lắng tự động (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181366 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KIÊN Còn hiệu lực
10/11/2020

86093 Máy đo tốc độ lắng máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 63/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
16/09/2019

86094 Máy đo tốc độ lắng máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 33/2018/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Đã thu hồi
20/10/2019

86095 Máy đo tốc độ lắng máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 124/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đình Phong Còn hiệu lực
02/04/2020

86096 Máy đo tốc độ lắng máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 07-190000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Còn hiệu lực
25/03/2021

86097 Máy đo tốc độ lắng máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 25/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
31/03/2021

86098 Máy đo tốc độ lắng máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MỸ VĂN 01B/22/KQPL-MYVAN Còn hiệu lực
14/03/2022

86099 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 140820201-TPC/ 170000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/05/2023

86100 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190662.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
03/09/2019