STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86141 Máy đo SpO2 cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/025 Còn hiệu lực
10/10/2022

86142 Máy đo SpO2 cầm tay ( Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI 0311/2023/ PHUTHAIMED Còn hiệu lực
03/11/2023

86143 Máy đo SpO2 cầm tay (dùng cho người lớn, trẻ em) / Máy đo độ Oxy bão hòa qua da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 2112019/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dũng Phường Còn hiệu lực
05/11/2019

86144 Máy đo Spo2 cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 59/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
01/07/2019

86145 Máy đo SpO2 cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200655 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Còn hiệu lực
09/11/2020

86146 Máy đo SPO2 cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 134/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/02/2021

86147 Máy đo SpO2 cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG 04PL/MD-2022 Còn hiệu lực
13/09/2022

86148 Máy đo SPO2 cầm tay và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 018/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
12/06/2019

86149 Máy đo Spo2 dạng kẹp ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1218/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRANG TUỆ LÂM Còn hiệu lực
26/07/2021

86150 Máy Đo SpO2 Dạng Kẹp Ngón Tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1525/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MEDLINKS Còn hiệu lực
13/08/2021

86151 Máy Đo Spo2 Dạng Kẹp Ngón Tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1599/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHỞI KỲ SON Còn hiệu lực
21/08/2021

86152 Máy đo SpO2 dạng kẹp ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1863/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

86153 Máy đo SPO2 kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200086 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ SỸ Còn hiệu lực
24/03/2020

86154 Máy đo SpO2 kẹp ngón TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1196/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN C.P.V Còn hiệu lực
22/07/2021

86155 Máy đo SpO2 kẹp ngón TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1511/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN C.P.V Còn hiệu lực
12/08/2021

86156 Máy đo SpO2 kẹp ngón TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1790/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN C.P.V Còn hiệu lực
28/08/2021

86157 Máy đo SpO2 kẹp ngón TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/025 Đã thu hồi
18/03/2022

86158 Máy đo SpO2 kẹp ngón TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 001/2022/PCBPL/CPV-MEDLINKET Còn hiệu lực
10/05/2022

86159 Máy đo SpO2 kẹp ngón TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/025 Còn hiệu lực
10/10/2022

86160 Máy đo SpO2 kẹp ngón (Bluetooth) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/025 Đã thu hồi
18/03/2022