STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86181 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0509/PL.CT Còn hiệu lực
22/09/2022

86182 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0709/PL.CT Còn hiệu lực
27/09/2022

86183 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0111/PL.CT Còn hiệu lực
03/11/2022

86184 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH HEARLIFE 012022/KQPL-HEARLIFE Còn hiệu lực
11/11/2022

86185 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 91/2022/AN Còn hiệu lực
02/12/2022

86186 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KAVIDO VIỆT NAM 20122022KVD-BPL Còn hiệu lực
20/12/2022

86187 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DOMED 01/PL Còn hiệu lực
28/02/2023

86188 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI 032023 Còn hiệu lực
20/04/2023

86189 Máy đo thính lực TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 240501/2023/BPL Còn hiệu lực
24/05/2023

86190 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN VIỆT 04.23/TV-PLTTBYT Còn hiệu lực
31/05/2023

86191 Máy đo thính lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẮC CƯỜNG 151122APL/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2023

86192 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT 11082023/MQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/08/2023

86193 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL 042023/KQPL-DEAWON Đã thu hồi
19/09/2023

86194 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL 042023/KQPL-DEAWON Còn hiệu lực
19/09/2023

86195 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 08-2022/KQPL Còn hiệu lực
22/09/2023

86196 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 06-2022/KQPL Còn hiệu lực
22/09/2023

86197 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 22/2023/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
02/11/2023

86198 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH TRẦN 011123/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023

86199 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH TRẦN 010923/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023

86200 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 10/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023