STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86221 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 196/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
22/07/2020

86222 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3933 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị Máy móc Âu Châu Còn hiệu lực
23/11/2021

86223 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VX-01/210000011/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

86224 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN 01/2022/VX-SFRI Đã thu hồi
25/11/2022

86225 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY MÓC ÂU CHÂU 17/2022/pl-au Còn hiệu lực
29/11/2022

86226 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY HMM-ALC-PLB-230704-01 Còn hiệu lực
05/07/2023

86227 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-ALC-PLB-230704-32 Còn hiệu lực
05/07/2023

86228 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 36/2024/CV-KDTH- Còn hiệu lực
02/04/2024

86229 Máy đo tốc độ máu lắng (Erythrocyte Sedimentation Rate Analyzer) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI 02-JK/170000138/PCBPLBYT CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Đã thu hồi
09/07/2019

86230 Máy đo tốc độ máu lắng tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THẮNG 01/2022/TT-PL Còn hiệu lực
08/06/2022

86231 Máy đo tốc độ máu lắng tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THẮNG 02/2023/TT-PL Còn hiệu lực
14/09/2023

86232 Máy đo tròng kính TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181802 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG Còn hiệu lực
10/08/2021

86233 Máy đo tròng kính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 13/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

86234 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 13/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

86235 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 105-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÀO PHÁT GROUP Còn hiệu lực
01/07/2019

86236 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 378/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Đã thu hồi
01/06/2020

86237 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1850/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
24/12/2020

86238 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2181/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

86239 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KÍNH MẮT SÀI GÒN 08/OMS-PLTTB Còn hiệu lực
08/08/2022

86240 Máy đo tròng kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 42/120922/KQPL-AMV Còn hiệu lực
05/01/2023