STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86241 Máy đo điện thế buồng tim và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT004h/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

86242 Máy đo điện thính giác thân não TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0110/2023/PL.CT Còn hiệu lực
13/10/2023

86243 Máy đo điện thính giác thân não - ABR TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 178-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DAEWON PHARMACEUTICAL Còn hiệu lực
02/12/2020

86244 Máy đo điện thính giác thân não, điện thính giác ổn định TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0112/PL.CT Còn hiệu lực
02/12/2022

86245 Máy đo điện tim TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 111-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH DV QL BIOMEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE Còn hiệu lực
19/07/2019

86246 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES KBC001 /170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU Còn hiệu lực
20/12/2019

86247 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 872/ 180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/11/2019

86248 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 859/180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP.HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
18/12/2019

86249 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 113-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

86250 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 113-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

86251 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191607 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Còn hiệu lực
03/03/2020

86252 Máy đo điện tim TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 017-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dich Vụ Quản Lý Biomedical Equipment Maintenance Còn hiệu lực
15/05/2020

86253 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 33-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
26/01/2021

86254 Máy đo điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181114 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/06/2021

86255 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL51 Còn hiệu lực
17/04/2022

86256 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 20/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
13/07/2022

86257 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÁT MINH 1009/2022/NT Còn hiệu lực
26/09/2022

86258 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 01/2022/ 170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
19/10/2022

86259 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM 04022023/PCBPL-MEDI Còn hiệu lực
07/02/2023

86260 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO 166/2023/CV-ĐC Còn hiệu lực
14/06/2023