STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86261 Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 01-HM/IMDK Còn hiệu lực
19/02/2022

86262 Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DNN VIỆT NAM 01-DNN/YONKER Còn hiệu lực
23/02/2022

86263 Máy đo độ bão hòa oxy qua da (Loại cầm tay) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NV004/170000073/ PCBPL-BYT (Navimed) CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/12/2019

86264 Máy đo độ bão hòa oxy qua da (Loại để bàn) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NV003/170000073/ PCBPL-BYT (Navimed) CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/12/2019

86265 Máy đo độ bão hòa ôxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018272 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Còn hiệu lực
29/07/2019

86266 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 08-TL/2018/170000162/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
01/10/2019

86267 Máy đo độ bão hòa ôxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 15/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y khoa Đỗ Thân Còn hiệu lực
11/02/2020

86268 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 100/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Minh Duy Còn hiệu lực
05/03/2020

86269 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0259/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MSD Còn hiệu lực
07/09/2021

86270 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM Công ty TNHH Trang Thiết bị - Dụng cụ Y khoa Tân Mai Thành CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Đã thu hồi
13/10/2021

86271 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210779-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
18/10/2021

86272 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210942-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN LỘC Đã thu hồi
29/11/2021

86273 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210728-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
29/11/2021

86274 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2123/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED Còn hiệu lực
13/12/2021

86275 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2395A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2022

86276 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1043 Còn hiệu lực
02/03/2022

86277 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2022-006-Masimo Còn hiệu lực
14/11/2022

86278 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3174-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2022

86279 Máy đo độ bão hòa Oxy trong máu (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018903 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/02/2020

86280 Máy đo độ bão hòa Oxy trong máu (SP02) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2383A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/02/2022