STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89641 Miếng đệm gót siêu mỏng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

89642 Miếng đệm hydrocolloid bảo vệ da và hỗ trợ dán vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-062-2021 CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/12/2021

89643 Miếng đệm khâu phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 14/PL/KHP Còn hiệu lực
16/08/2022

89644 Miếng đệm không tiêu tiệt trùng dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-298-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

89645 Miếng đệm mặt nạ xạ phẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM 07/2023/KQPL-VMI Còn hiệu lực
10/11/2023

89646 Miếng đệm mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/020 Còn hiệu lực
11/03/2022

89647 Miếng đệm Pledgets TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 213/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/06/2019

89648 Miếng đệm sử dụng kèm chỉ khâu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/421 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

89649 Miếng đệm vá van tim TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018332 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỄN TÂY Còn hiệu lực
08/11/2019

89650 Miếng đệm van thở CPAP TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1122/DMED/BPL Đã thu hồi
30/08/2022

89651 Miếng điểm đánh dấu ghi nhãn cho bệnh Nhân TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2488 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM XNK GIA VIỆT Còn hiệu lực
29/06/2019

89652 Miếng điểm đánh dấu ghi nhãn cho bệnh nhân TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3406 PL-TTDV CÔNG TY TNHH TM XNK GIA VIỆT Còn hiệu lực
19/08/2020

89653 Miếng điểm đánh dấu ghi nhãn cho bệnh nhân TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2488PL-TTDV CÔNG TY TNHH TM XNK GIA VIỆT Còn hiệu lực
15/10/2020

89654 Miếng điểm đánh dấu ghi nhãn cho bệnh nhân TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3206PL-TTDV CÔNG TY TNHH TM XNK GIA VIỆT Còn hiệu lực
16/10/2020

89655 Miếng định khoảng đầu đốt điện đơn cực TBYT Loại A VPDD ANGEION MEDICAL INTERNATIONAL PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 06/0317497366/BPL Còn hiệu lực
21/05/2024

89656 Miếng độn silicone block TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1007-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAN Đã thu hồi
14/10/2021

89657 Miếng độn silicone block TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1007 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAN Còn hiệu lực
15/10/2021

89658 Miếng độn silicone block TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAN 1007-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/07/2023

89659 Miếng, tấm hấp tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT PL/11 Còn hiệu lực
26/05/2022

89660 Miếng dán giảm đau TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023