STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89661 Miếng keo sinh học dán mô, cầm máu 45x45mm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2156 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
02/05/2021

89662 Miếng keo sinh học dán mô, cầm máu 45x90mm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2156/170000074/PCBPL-BYT VPĐD Baxter Healthcare (Asia) Pte Ltd tại TP Hồ Chí Minh Đã thu hồi
02/05/2021

89663 Miếng keo sinh học dán mô, cầm máu 45x90mm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2156 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
02/05/2021

89664 Miếng lam xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 176-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế Hoàng Thịnh Phát Còn hiệu lực
17/09/2019

89665 Miếng lam xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 202-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế Hoàng Thịnh Phát Còn hiệu lực
17/09/2019

89666 Miếng lam xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 69/2022/PA-BPL Còn hiệu lực
17/11/2022

89667 Miếng lam xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT 06/2022/PLTTBYT-HTP Còn hiệu lực
09/05/2023

89668 Miếng lau dụng cụ (Instrument wipe) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03270717 Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
23/03/2021

89669 Miếng lau dụng cụ nha khoa và phụ kiện (hộp/bình chứa). TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 255/ 21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/09/2022

89670 Miếng lau Joydrops TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1468/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NANO HOÀNG LONG Đã thu hồi
16/10/2020

89671 MIẾNG LAU JOYDROPS TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2009/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NANO HOÀNG LONG Còn hiệu lực
21/01/2021

89672 MIẾNG LAU JOYDROPS TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021241/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NANO HOÀNG LONG Còn hiệu lực
27/10/2021

89673 Miếng lau tháo đế dán hậu môn nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 53/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
14/11/2019

89674 Miếng lau xử lý bề mặt thiết bị y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 07/CBPL/WaveDental Còn hiệu lực
11/08/2023

89675 Miếng lau đầu đốt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 03112022/PL-HDG Còn hiệu lực
04/11/2022

89676 Miếng lau đầu đốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ Y KHOA NHÂN ĐỨC 01/PL/ND/2024 Còn hiệu lực
19/01/2024

89677 Miếng lọc bằng nhựa dùng cho dụng cụ để hút mũi hiệu Nosefrida TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 231-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ARUM Còn hiệu lực
24/06/2019

89678 MIẾNG LÓT GIƯỜNG 60 x 180 CM, 30GSM, TRẮNG, DẠNG CUỘN, 50 MIẾNG/CUỘN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 310323-07/VP-BPL Còn hiệu lực
31/03/2023

89679 MIẾNG LÓT GIƯỜNG 80 x 220 CM, 25GSM, TRẮNG, DẠNG CUỘN, 40 MIẾNG/ CUỘN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 310323-08/VP-BPL Còn hiệu lực
31/03/2023

89680 Miếng lót ổ cối bán phần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021331/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2022