STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89681 Mission® Liquid Urine Control. Dung dịch chứng dùng cho máy phân tích nước tiểu. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 48PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

89682 Mission® Plus. Máy đo huyết sắc tố (Hb) và thể tích khối hồng cầu (Hct) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 49PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

89683 Mission® TRIG Triglycerides Test Devices. Card thử cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 46PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

89684 Mission® Ultra Total Cholesterol Test. Que thử cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 46PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

89685 Mission® Urinalysis Reagent Strips. Que thử phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 48PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

89686 Mission® Urine Analyzer. Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 48PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

89687 Mixer Gun TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 038-EIMI /2019/170000141/PCBPL-BYT DONGJU DENTAL SUPPLY Còn hiệu lực
15/08/2019

89688 MNC Extraction Easy Kit TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023

89689 Mỡ bôi trơn mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV 06-2021-DVPL/210000005/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV Còn hiệu lực
30/07/2021

89690 Mỡ bôi trơn mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV 08-2022/PL-TV Còn hiệu lực
20/05/2022

89691 Mỡ bôi vết thuơng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC KHỎE VÀ ĐẸP VIỆT NAM 01/2024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/03/2024

89692 Mô hình TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 012017MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
27/06/2019

89693 Mô hình TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 432017MP/170000123/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
27/06/2019

89694 Mô hình TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 07032018MP/170000123/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
27/06/2019

89695 Mô hình TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 3011218/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị y tế Trang Anh Còn hiệu lực
27/06/2019

89696 Mô Hình TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 01122018/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị y tế Trang Anh Còn hiệu lực
27/06/2019

89697 Mô hình nhựa in/ Printing Plastic Model TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 126.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO Còn hiệu lực
20/05/2021

89698 Mô hình nhựa sáp/ Wax and Plastic Model TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 211.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO Còn hiệu lực
05/07/2021

89699 Mô hình nhựa thạch cao/ Plaster (Gypsum) Model TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 211.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO Còn hiệu lực
05/07/2021

89700 Mô hình nhựa thạch cao/ Plaster Model TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 126.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO Còn hiệu lực
20/05/2021