STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89721 Miếng vá màng cứng tự dính TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02260817 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y Còn hiệu lực
08/08/2019

89722 Miếng vá màng cứng tự dính TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN Y 220524/PLINTE/DURAGEN Còn hiệu lực
22/05/2024

89723 Miếng vá màng cứng tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 597/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
11/12/2019

89724 Miếng vá màng cứng tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1086/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
21/11/2021

89725 Miếng vá màng cứng tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 258/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
15/03/2023

89726 Miếng vá màng cứng tự tiêu tự dính TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1087/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/11/2021

89727 Miếng vá màng cứng tự tiêu tự dính TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 261/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
16/03/2023

89728 Miếng vá màng tim sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0076/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
04/09/2020

89729 Miếng vá màng tim sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0109/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
01/08/2021

89730 Miếng vá màng tim sinh học và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0336/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
28/10/2021

89731 Miếng vá màng tim sinh học với công nghệ mới EnCap AC TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 277/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
22/10/2021

89732 Miếng vá màng tim và các khiếm khuyết mô mềm vùng ngực bụng 4cmx4cm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2242/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
12/12/2021

89733 Miếng vá màng tim và các khiếm khuyết mô mềm vùng ngực bụng 6cmx8cm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2242/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
12/12/2021

89734 Miếng vá nhân tạo dùng trong tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-QA-002/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh Còn hiệu lực
26/06/2019

89735 Miếng vá sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 210302/170000034/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Vietmedic Còn hiệu lực
21/05/2021

89736 Miếng vá sinh học tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181993 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
06/12/2021

89737 Miếng vá sinh học bằng màng tim bò TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210359 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC Còn hiệu lực
03/06/2021

89738 Miếng vá sinh học bằng màng tim bò các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181631 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC Còn hiệu lực
29/12/2020

89739 Miếng vá sinh học bằng màng tim ngựa các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC 011/2023-CT/ADC-PL Còn hiệu lực
30/10/2023

89740 Miếng vá sinh học không chứa Glutaraldehyde TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 220310/PL-VMD Còn hiệu lực
20/12/2022