STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89741 Miếng đệm mặt nạ xạ phẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM 07/2023/KQPL-VMI Còn hiệu lực
10/11/2023

89742 Miếng đệm mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/020 Còn hiệu lực
11/03/2022

89743 Miếng đệm Pledgets TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 213/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/06/2019

89744 Miếng đệm sử dụng kèm chỉ khâu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/421 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

89745 Miếng đệm vá van tim TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018332 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỄN TÂY Còn hiệu lực
08/11/2019

89746 Miếng đệm van thở CPAP TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1122/DMED/BPL Đã thu hồi
30/08/2022

89747 Miếng điểm đánh dấu ghi nhãn cho bệnh Nhân TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2488 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM XNK GIA VIỆT Còn hiệu lực
29/06/2019

89748 Miếng điểm đánh dấu ghi nhãn cho bệnh nhân TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3406 PL-TTDV CÔNG TY TNHH TM XNK GIA VIỆT Còn hiệu lực
19/08/2020

89749 Miếng điểm đánh dấu ghi nhãn cho bệnh nhân TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2488PL-TTDV CÔNG TY TNHH TM XNK GIA VIỆT Còn hiệu lực
15/10/2020

89750 Miếng điểm đánh dấu ghi nhãn cho bệnh nhân TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3206PL-TTDV CÔNG TY TNHH TM XNK GIA VIỆT Còn hiệu lực
16/10/2020

89751 Miếng định khoảng đầu đốt điện đơn cực TBYT Loại A VPDD ANGEION MEDICAL INTERNATIONAL PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 06/0317497366/BPL Còn hiệu lực
21/05/2024

89752 Miếng độn silicone block TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1007-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAN Đã thu hồi
14/10/2021

89753 Miếng độn silicone block TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1007 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAN Còn hiệu lực
15/10/2021

89754 Miếng độn silicone block TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAN 1007-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/07/2023

89755 Miếng, tấm hấp tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT PL/11 Còn hiệu lực
26/05/2022

89756 Miếng dán giảm đau TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

89757 Miếng dán giảm đau thảo dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

89758 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3843 PL-TTDV Công ty TNHH IGG Việt Nam Còn hiệu lực
13/06/2021

89759 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

89760 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023