STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89781 Miếng vá khuyết sọ titan (lưới vá sọ titan) TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1371/1PL-TTDV Cty TNHH MKMED Việt Nam Còn hiệu lực
04/05/2020

89782 Miếng vá mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1079/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

89783 Miếng vá mạch máu nhân tạo (mạch máu nhân tạo) loại ống thẳng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CRYOLIFE VIỆT NAM CVN_PL01 Còn hiệu lực
23/12/2022

89784 Miếng vá mạch máu nhân tạo ePTFE - Fabrics TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 14/170000124/PCBPL-BYT Công ty TNHH DK Medical Còn hiệu lực
21/06/2019

89785 Miếng vá mạch máu nhân tạo ePTFE – Felt Pledgets TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 06/170000124/PCBPL-BYT Công ty TNHH DK Medical Còn hiệu lực
21/06/2019

89786 Miếng vá mạch máu nhân tạo ePTFE – Felts TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 15/170000124/PCBPL-BYT Công ty TNHH DK Medical Còn hiệu lực
21/06/2019

89787 Miếng vá mạch máu nhân tạo phủ ePTFE TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 310823/KQPL-DKM Còn hiệu lực
10/10/2023

89788 Miếng vá màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 598/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
11/12/2019

89789 Miếng vá màng cứng TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3302 PL-TTDV Công ty TNHH Thông minh Hoàng Hà Còn hiệu lực
08/08/2020

89790 Miếng vá màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1085/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2021

89791 Miếng vá màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 260/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
16/03/2023

89792 Miếng vá màng cứng TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3302CL8/6/2020 PL-TTDV Còn hiệu lực
03/01/2024

89793 Miếng vá màng cứng sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 271/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
17/03/2023

89794 Miếng vá màng cứng tự dính TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02260817 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y Còn hiệu lực
08/08/2019

89795 Miếng vá màng cứng tự dính TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN Y 220524/PLINTE/DURAGEN Còn hiệu lực
22/05/2024

89796 Miếng vá màng cứng tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 597/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
11/12/2019

89797 Miếng vá màng cứng tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1086/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
21/11/2021

89798 Miếng vá màng cứng tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 258/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
15/03/2023

89799 Miếng vá màng cứng tự tiêu tự dính TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1087/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/11/2021

89800 Miếng vá màng cứng tự tiêu tự dính TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 261/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
16/03/2023