STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89821 Miếng vá sọ não TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 2022218 CBPL-HCC Đã thu hồi
20/05/2022

89822 Miếng vá sọ não TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 2022218 CBPL-HCC Còn hiệu lực
20/05/2022

89823 Miếng vá sọ não TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 2022216-1/CBPL-HCC Còn hiệu lực
03/08/2022

89824 Miếng vá sọ não tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 2022218-1/CBPL-HCC Còn hiệu lực
16/08/2022

89825 Miếng vá sọ não, nẹp vít xương hàm mặt sọ não TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG MEDLIFE 02/Medlife-2022 Đã thu hồi
21/10/2022

89826 Miếng vá sọ não, nẹp vít xương hàm mặt sọ não TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG MEDLIFE 03/Medlife-2022 Còn hiệu lực
23/10/2022

89827 Miếng vá sọ, nẹp vít hàm mặt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 689/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
29/09/2019

89828 Miếng vá tái tạo màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018266 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Còn hiệu lực
07/11/2019

89829 Miếng vá tái tạo màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 01/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/11/2019

89830 Mieng va tai tao mang cung TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2227 PL-TTDV Công ty Cổ phần Trang Thiết bị Y tế Đức Tín Còn hiệu lực
27/11/2019

89831 Miếng vá tái tạo màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 28/MED0421 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/04/2021

89832 Miếng vá tái tạo màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/377 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

89833 Miếng vá tái tạo màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH 06/BPL-TM Còn hiệu lực
16/03/2023

89834 Miếng vá tái tạo màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/03/31 Còn hiệu lực
29/03/2023

89835 MIẾNG VẢI BÔNG TẨM CỒN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0036-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
05/03/2021

89836 MIẾNG VỆ SINH BỜ MI K MIMAX PLUS TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIỀU KHÁNH MED 07/2024/PL-KKM Còn hiệu lực
12/06/2024

89837 Miếng xốp (Foam) các loại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018538 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
22/08/2019

89838 Miếng xốp (Foam) các loại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018786 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
26/11/2019

89839 Miếng xốp cầm máu Axiostat TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020118/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BƯỚC TIẾN MỚI Còn hiệu lực
19/05/2020

89840 Miếng xốp cầm máu mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2024-14/QT-KQPL Còn hiệu lực
16/05/2024