STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90141 Nạng y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18121/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/11/2021

90142 Nạng y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM 07-VBPL/VTM Còn hiệu lực
03/08/2022

90143 Nâng đẩy xương dùng trong phẫu thuật các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 384/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/11/2020

90144 NANOCOVI PLUS TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 953/21/170000116/PCBPL-BYT.. Còn hiệu lực
26/01/2022

90145 Nanoquant Real-Time HBV TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2210/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen Còn hiệu lực
11/09/2019

90146 Nanoquant Real-Time HCV TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2210/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen Còn hiệu lực
11/09/2019

90147 NANOSTAR NaCl 0.9% Silvernano TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 417/21/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM SƠN Còn hiệu lực
22/10/2021

90148 Nạo Ngà Răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NEWDENT 01/2023/NEWDENT/PL Còn hiệu lực
08/05/2023

90149 Nạo ổ răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 20232812/LN-MATRIX/BPL Còn hiệu lực
28/12/2023

90150 Nạo xương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT Y 2004/VIETY-2024/PL Đã thu hồi
19/04/2024

90151 Nạo xương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT Y 2204/VIETY-2024/PL Còn hiệu lực
22/04/2024

90152 Nạo Xương Ổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NEWDENT 01/2023/NEWDENT/PL Còn hiệu lực
08/05/2023

90153 Nạo xương/Curette các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CV006g/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
19/12/2019

90154 Nắp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 263/21/170000116/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

90155 Nắp máy khoan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 705/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/02/2020

90156 Nắp bằng thép không gỉ (phụ kiện cho máy rửa siêu âm) TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HÀ NỘI 017/VNCHN-P2/180000018/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAO ĐỎ VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2020

90157 Nắp bảo vệ đầu ống soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1260/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2020

90158 Nắp bảo vệ đầu ống soi TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 681/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
25/03/2021

90159 Nắp bảo vệ đầu đo thân nhiệt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 150-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Wemed Còn hiệu lực
14/10/2019

90160 Nắp bình chứa kèm van chống tràn và vòng đệm TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020