STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90361 Nắp ống chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-577/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
08/11/2019

90362 Nắp ống mẫu xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 145-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỐ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
17/07/2020

90363 Nắp ống mẫu xét nghiệm TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-9N49-12-R1 Còn hiệu lực
19/06/2023

90364 Nắp ống nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM 01.22PL-HQVN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

90365 Nắp Ống Nghiệm Nhựa Có Chặn Cao Su TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 0202/2024/CPBL-BN Còn hiệu lực
11/05/2024

90366 Nắp Ống Nghiệm Nhựa Có Chặn Cao Su TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1912/2024/CPBL-BN Còn hiệu lực
13/05/2024

90367 Nắp ống pha loãng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 173-01/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
24/04/2020

90368 Nắp ống pha loãng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 173-02/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tỉnh Còn hiệu lực
06/11/2020

90369 Nắp ống đựng dị nguyên TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 173-01/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
24/04/2020

90370 Nắp ống đựng dị nguyên TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 173-02/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tỉnh Còn hiệu lực
06/11/2020

90371 Nắp ống đựng dị nguyên TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 08/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
05/03/2021

90372 Nắp ống đựng dị nguyên TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 08/2022/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
14/09/2022

90373 Nắp ống đựng dị nguyên TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 29/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
15/05/2023

90374 Nắp ống đựng dị nguyên TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 08/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
21/05/2023

90375 Nắp rổ lưới 485 x 255mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200643 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
06/11/2020

90376 Nắp silicon TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2055/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

90377 Nắp silicon cho Bộ định vị AB (C) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2055/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

90378 Nắp sữa y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VINH ĐỨC 02/2022-KQPL Còn hiệu lực
18/01/2023

90379 NẮP SỮA Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MB REGENTOX VIỆT NAM Số: 02/2024/MB REGENTOX Còn hiệu lực
12/03/2024

90380 Nắp thông hơi cho bình Erlenmeyer TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 263/21/170000116/ PCBPL-BYT.,.,' CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021