STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90381 Nẹp dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 21/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/08/2019

90382 Nẹp dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 72/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/08/2019

90383 Nẹp gân duỗi TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

90384 Nẹp gân gấp TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

90385 Nẹp gấp góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 198/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

90386 Nẹp gấp góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 199/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

90387 Nẹp gấp góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 202/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

90388 Nẹp gấp góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 277/MKM/1021 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

90389 Nẹp gấp góc (125°/ 130°/ 135°/140°) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL87/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

90390 Nẹp gấp góc 130° (DHS) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

90391 Nẹp gấp góc 95° (DCS) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

90392 Nẹp gấp góc ZSQ02 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 211/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

90393 Nẹp gấp góc ZSQ03 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 212/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

90394 Nẹp ghim cố định xương sọ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018097 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
08/07/2019

90395 Nẹp gối TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3777 PL-TTDV Công ty trách nhiệm hữu hạn Fizic Việt Nam Còn hiệu lực
08/06/2021

90396 Nẹp Gutter xương quay (Radial Gutter) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 184-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH ANH Còn hiệu lực
06/04/2020

90397 Nẹp Gutter xương trụ (Ulnar Gutter) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 184-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH ANH Còn hiệu lực
06/04/2020

90398 Nẹp hàm mặt TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/0711/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/11/2019

90399 Nẹp hình chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 051/MDN/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
08/04/2020

90400 Nẹp hình lá kết hợp đầu dưới xương chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 267/MKM/0821 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
29/11/2021