STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90481 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 327/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
25/03/2020

90482 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018990 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI HOÀNG CƯỜNG Còn hiệu lực
30/03/2020

90483 Nhiệt kế hống ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200121 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA Còn hiệu lực
30/03/2020

90484 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 86.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ALPHA Còn hiệu lực
31/03/2020

90485 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3196 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị An Việt Còn hiệu lực
07/04/2020

90486 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3206 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị An Việt Còn hiệu lực
07/04/2020

90487 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3183 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại Roko Việt Nam Còn hiệu lực
13/04/2020

90488 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200228 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỆT MAY XV VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/04/2020

90489 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200236 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ECO GARMENT VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/04/2020

90490 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181038 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN THỊNH Còn hiệu lực
23/04/2020

90491 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200239 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM DŨNG Còn hiệu lực
24/04/2020

90492 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200244 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ A2Z Còn hiệu lực
06/05/2020

90493 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 01/200000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nam Còn hiệu lực
11/05/2020

90494 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200221 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KIDS PLAZA Còn hiệu lực
12/05/2020

90495 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 267/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH TÂM Còn hiệu lực
22/05/2020

90496 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 301/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IMARKET VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/05/2020

90497 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181094 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD Còn hiệu lực
01/06/2020

90498 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 90.20/180000026/PCBPL-BYT ÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ TENLAB Còn hiệu lực
01/06/2020

90499 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181107 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ÁNH SÁNG CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
01/06/2020

90500 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 242/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
03/06/2020