STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90521 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 160-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trang Thiết Bị Y Tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
09/11/2021

90522 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021561A/70000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH Còn hiệu lực
09/11/2021

90523 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2439/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YASEE VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/11/2021

90524 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 22721/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES Còn hiệu lực
14/12/2021

90525 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 99821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Còn hiệu lực
03/01/2022

90526 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES 01- BIO-SERVICES/2022 Còn hiệu lực
24/01/2022

90527 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 931/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/02/2022

90528 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 02.03/PCBPL-BIO_NC Còn hiệu lực
02/03/2022

90529 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 14.03/PCBPL-FR1DQ1.PRO Còn hiệu lực
14/03/2022

90530 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 0122-MEDIUSA/BPL-BYT Còn hiệu lực
17/03/2022

90531 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 22.03/PCBPL_NC300 Còn hiệu lực
22/03/2022

90532 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM 01-VBPL-B/VTM Còn hiệu lực
02/04/2022

90533 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021669A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/04/2022

90534 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021104A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2022

90535 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021674/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

90536 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA 05/2022/PL-HOANGGIA Còn hiệu lực
05/08/2022

90537 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ 04/2022/PLTTBYT-GV Còn hiệu lực
21/11/2022

90538 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ANC VIỆT NAM 01/2022/CBPL-ANC Còn hiệu lực
24/11/2022

90539 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ANC VIỆT NAM 02/2022/CBPL-ANC Còn hiệu lực
24/11/2022

90540 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 07/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
29/11/2022