STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90581 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN OONEPRO VIỆT NAM 01/2023/PL- OONEPRO Còn hiệu lực
09/03/2023

90582 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XNK CÔNG TOÀN 01/CT-BPL Còn hiệu lực
23/03/2023

90583 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD 01/2023-HD Còn hiệu lực
04/05/2023

90584 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 03/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
25/05/2023

90585 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 008PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
14/08/2023

90586 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BMB BMB/PL-04 Còn hiệu lực
03/09/2023

90587 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 012PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
16/10/2023

90588 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 0310/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
01/11/2023

90589 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 0410/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
07/11/2023

90590 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIÊN HÀ 1312/CBPL-THIENHA Còn hiệu lực
18/12/2023

90591 Nhiệt kế hồng ngoại ( đo trán) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2079/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
23/12/2020

90592 Nhiệt kế hồng ngoại (bao gồm dụng cụ, phụ kiện, phụ tùng thay thế) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM 03/ADE-BPL Còn hiệu lực
30/09/2022

90593 Nhiệt kế hồng ngoại (Infrared thermometer) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15421/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM IN NO PHA Còn hiệu lực
06/10/2021

90594 Nhiệt kế hồng ngoại (đo trán) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 600/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
12/05/2020

90595 Nhiệt kế hồng ngoại AiQURA TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 371.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG KIÊN Còn hiệu lực
20/08/2021

90596 Nhiệt kế hồng ngoại Berrcom TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3616 PL-TTDV CÔNG TY TNHH AN KHANG MEDICAL Còn hiệu lực
17/02/2021

90597 Nhiệt kế hồng ngoại Bioland TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3414 PL-TTDV CÔNG TY TNHH AN KHANG MEDICAL Còn hiệu lực
14/09/2020

90598 Nhiệt kế hồng ngoại Bremed TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 31/MED0920 CÔNG TY TNHH HESTIA CARE Còn hiệu lực
08/10/2020

90599 Nhiệt kế hồng ngoại Jumper TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 417/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
08/06/2020

90600 Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211010-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Hàng Tiêu Dùng Việt Châu Còn hiệu lực
06/01/2022