STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90601 Nhiệt kế theo dõi nhiệt độ cơ thể thông minh (Smart body temperature monitoring thermometer) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 100-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DƯỢC NAM AN Còn hiệu lực
28/06/2019

90602 Nhiệt kế thời tiết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN 08/2022-BPL Còn hiệu lực
25/11/2022

90603 Nhiệt kế thủy ngân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 10/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

90604 Nhiệt kế thủy ngân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 035-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Còn hiệu lực
09/07/2020

90605 Nhiệt kế thủy ngân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 042-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Còn hiệu lực
10/07/2020

90606 Nhiệt kế thủy ngân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 71/170000086/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
25/08/2021

90607 Nhiệt kế thủy ngân (Clinical Thermometer) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 02PL-DV/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược và Trang Thiết Bị Y Tế Đại Việt Còn hiệu lực
28/09/2020

90608 Nhiệt kế thủy ngân (Clinical Thermometer) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 04PL-DV/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược và Trang Thiết Bị Y Tế Đại Việt Còn hiệu lực
30/11/2020

90609 Nhiệt kế thủy ngân SAFETY TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 01B/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

90610 Nhiệt kế thủy ngân SAFETY TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 02/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

90611 Nhiệt kế thủy tinh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI 2405.2022/PLHMP Còn hiệu lực
11/01/2024

90612 Nhiệt kế thủy tinh (có chứa thủy ngân hoặc cồn màu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 10/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/10/2023

90613 Nhiệt kế tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200120 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA Còn hiệu lực
30/03/2020

90614 Nhiệt kế USB Testo TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 253-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 Còn hiệu lực
08/10/2020

90615 Nhiệt kế y học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 056-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
19/08/2019

90616 Nhiệt kế y học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 126-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
19/08/2019

90617 Nhiệt kế y học Famed TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN H.H.A 14062022/BPL-HHA Còn hiệu lực
14/06/2022

90618 Nhiệt kế y khoa CRW-23 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI 1506.2023/PLHMP Còn hiệu lực
11/01/2024

90619 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210674-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI Còn hiệu lực
19/08/2021

90620 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 12/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019