STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90661 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 21/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ONFU Còn hiệu lực
05/02/2021

90662 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 193/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC HTC Còn hiệu lực
05/03/2021

90663 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-012/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Xuất nhập khẩu Cầu Nối Việt Còn hiệu lực
29/03/2021

90664 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 114 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
31/03/2021

90665 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 89.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỒNG TIẾN Còn hiệu lực
17/04/2021

90666 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 125.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN EMIN VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/05/2021

90667 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 130 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
29/05/2021

90668 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM 10PL-VRT/170000160/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ HÀ CAO Còn hiệu lực
15/07/2021

90669 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 22/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
20/08/2021

90670 Nhiệt Kế Điện Tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1524/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MEDLINKS Còn hiệu lực
13/08/2021

90671 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1576/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY Còn hiệu lực
18/08/2021

90672 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0738PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT Còn hiệu lực
19/08/2021

90673 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 71/170000086/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
25/08/2021

90674 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 384.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
28/08/2021

90675 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 384.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
28/08/2021

90676 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2028/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Hưng Còn hiệu lực
30/08/2021

90677 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 86/170000086/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
31/08/2021

90678 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1854/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG BẮC Còn hiệu lực
02/09/2021

90679 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 111HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
15/09/2021

90680 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0255/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Còn hiệu lực
17/09/2021