STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90701 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 301/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IMARKET VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/05/2020

90702 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181094 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD Còn hiệu lực
01/06/2020

90703 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 90.20/180000026/PCBPL-BYT ÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ TENLAB Còn hiệu lực
01/06/2020

90704 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181107 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ÁNH SÁNG CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
01/06/2020

90705 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 242/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
03/06/2020

90706 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 330A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM THÁI NGUYÊN Còn hiệu lực
05/06/2020

90707 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 429/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Avanza Toàn Cầu Còn hiệu lực
16/06/2020

90708 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 02/HLM20/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RED SKY Còn hiệu lực
25/06/2020

90709 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 634/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐÔ Còn hiệu lực
29/06/2020

90710 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 027-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á Còn hiệu lực
29/06/2020

90711 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 034-DA/ 170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á Còn hiệu lực
08/07/2020

90712 Nhiệt kế Hồng Ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 711/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DƯỢC PHẨM CHÂU ÂU Còn hiệu lực
21/07/2020

90713 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1035/2020/180000028/ PCBPL-BYT Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation Còn hiệu lực
24/07/2020

90714 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 804/2020/180000028/ PCBPL-BYT Số 39A, ngõ 262B, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Còn hiệu lực
29/07/2020

90715 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 804/2020/180000028/ PCBPL-BYT Số 39A, ngõ 262B, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Còn hiệu lực
29/07/2020

90716 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2807/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG Đã thu hồi
01/08/2020

90717 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200414 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ Còn hiệu lực
05/08/2020

90718 Nhiệt kế Hồng Ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1111/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DƯỢC PHẨM CHÂU ÂU Còn hiệu lực
06/08/2020

90719 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 09/0708/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG Còn hiệu lực
10/08/2020

90720 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 935/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
08/09/2020