STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90821 Nhỏ họng húng chanh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM HƯƠNG MỘC 04/2022/PL-HM Còn hiệu lực
19/09/2022

90822 Nhỏ mắt Aikids TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 20/2023/PLB-HN Còn hiệu lực
23/11/2023

90823 Nhỏ mắt cho người dùng kính áp tròng Niceeyes 13 ml TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 012-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TMDV Mắt Xinh Còn hiệu lực
12/07/2019

90824 Nhỏ mắt Vicodex TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 21/2023/PLB-HN Còn hiệu lực
23/11/2023

90825 NHỎ MIỆNG HỌNG HÚNG CHANH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM - KHANG 01/2022/PL- KK Còn hiệu lực
11/03/2022

90826 Nhỏ mũi - Họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM TÂN VẠN XUÂN 01/2022/PL-TVX Còn hiệu lực
10/10/2022

90827 Nhỏ mũi - Họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH PHARMA 02/2022/PL-HBP Còn hiệu lực
01/11/2022

90828 Nhỏ mũi - Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG 02/2022/PL-TMH Còn hiệu lực
06/12/2022

90829 Nhỏ mũi - Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG 01/2024/PL-TMH Còn hiệu lực
15/02/2024

90830 NHỎ MŨI - XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 14221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CỔ PHƯƠNG HƯƠNG MỘC AN Còn hiệu lực
02/02/2021

90831 NHỎ MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 839/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AN LẠC DIGITAL Còn hiệu lực
10/11/2021

90832 NHỎ MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM KOSNA VIỆT NAM 02/2022/PL-KOSNA Còn hiệu lực
31/08/2022

90833 NHỎ MŨI THIÊN NAM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 928/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH THIÊN NAM LOYAL Còn hiệu lực
14/12/2021

90834 Nhỏ tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 02/2023/VIMED Còn hiệu lực
27/07/2023

90835 NHỎ TAI BẢO AN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 13421/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG DƯỢC BẢO AN Còn hiệu lực
27/09/2021

90836 Nhỏ tai Belox TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 22/2023/PLB-HN Còn hiệu lực
23/11/2023

90837 Nhỏ tai Enotic TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 23/2023/PLB-HN Còn hiệu lực
23/11/2023

90838 NHỎ TAI ETIKON DROPS TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA PL/06/11/23/CZ Còn hiệu lực
24/01/2024

90839 NHỎ TAI MŨI HỌNG SINH HỌC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÁI VẠN XUÂN 01:PL/TVX Còn hiệu lực
23/05/2023

90840 Nhỏ Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 969/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH THIÊN Y LINH Đã thu hồi
18/12/2021