STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90841 NHỎ XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIÊN Y LINH 02:2022/PL-TYL Còn hiệu lực
27/01/2022

90842 Nhỏ xoang Nasal Drop TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2987 PL CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR Còn hiệu lực
10/12/2019

90843 Nhóm bộ hóa chất sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1145/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH VAVIM Còn hiệu lực
14/08/2021

90844 Nhóm bóng đèn sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1149/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH VAVIM Còn hiệu lực
04/10/2021

90845 Nhóm bóng đèn sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1150/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH VAVIM Còn hiệu lực
04/10/2021

90846 Nhóm Chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1144/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH VAVIM Còn hiệu lực
14/08/2021

90847 Nhóm hóa chất pha loãng cho máy sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1148/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH VAVIM Còn hiệu lực
20/09/2021

90848 Nhóm hóa chất phân tích huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1140/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH VAVIM Còn hiệu lực
14/08/2021

90849 Nhóm hóa chất phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1141/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH VAVIM Còn hiệu lực
14/08/2021

90850 Nhóm hóa chất phân tích huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1151/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Phú Mỹ Đã thu hồi
16/11/2021

90851 Nhóm hóa chất phân tích huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1151/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Phú Mỹ Còn hiệu lực
30/11/2021

90852 Nhóm hóa chất phân tích huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ HEALTHCARE 001/2022/PMHC Còn hiệu lực
04/05/2022

90853 Nhóm hóa chất phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1146/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH VAVIM Còn hiệu lực
14/08/2021

90854 Nhóm hóa chất phân tích sinh hóa - chất nền TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1142/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH VAVIM Còn hiệu lực
14/08/2021

90855 Nhóm hóa chất phân tích sinh hóa - Enzymes TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1143/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH VAVIM Còn hiệu lực
14/08/2021

90856 Nhóm thiết bị Robot phục hồi chức năng cổ tay, cổ chân, chi trên và phụ kiện tiêu chuẩn và phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 01/2024/PL_REHASO Còn hiệu lực
28/03/2024

90857 Nhóm thiết bị tập luyện trị liệu chủ động, thụ động cho chi trên, chi dưới và phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 02/2024/PL_REHASO Còn hiệu lực
28/03/2024

90858 Nhóm thiết bị tập luyện trị liệu chủ động, thụ động cho chi trên, chi dưới và phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 06/2024/PL_REHASO Còn hiệu lực
03/04/2024

90859 Nhôm đầu laser kèm đèn chỉnh hướng được (Vektor) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2868PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020

90860 Nhóm đầu laser kèm đèn chỉnh hướng được (Vektor) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2363PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
18/02/2020