STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90861 Nhóm đầu laser kèm đèn chỉnh hướng được (Vektor) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2363PL-TTDV/17000027 Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
29/02/2020

90862 Nhóm điện cực sử dụng cho máy phân tích điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VAVIM 14A/23/KQPL-VAVIM Còn hiệu lực
17/04/2023

90863 Nhóm: Kẹp phẫu thuật Foerster: các cỡ chiều dài; cong/ thẳng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 189-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
16/09/2019

90864 Nhũ tương Atopiclair hỗ trợ bảo vệ da TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 374-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN A. MENARINI SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Còn hiệu lực
15/06/2020

90865 Nhũ tương Atopiclair hỗ trợ bảo vệ da TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 216-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang Còn hiệu lực
14/11/2019

90866 Nhũ tương Atopiclair hỗ trợ bảo vệ da TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 089-EIMI/2021/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang Còn hiệu lực
26/03/2021

90867 Nhũ tương Atopiclair hỗ trợ bảo vệ da TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 103-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang Còn hiệu lực
09/04/2021

90868 Nhũ tương nhỏ mắt TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3757-1S PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Hà Nội Còn hiệu lực
07/06/2021

90869 Nhũ tương nhỏ mắt TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2844-2CL23/8/2019 PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Hà Nội Còn hiệu lực
23/06/2021

90870 Nhũ tương nhỏ mắt TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2844-2CL 23/8/2019 PL-TTDV Công ty TNHH DKSH Pharma Việt Nam Còn hiệu lực
18/11/2021

90871 Nhũ tương nhỏ mắt bôi trơn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 587/21/170000116/PCBPL-BYT. Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Còn hiệu lực
19/08/2021

90872 Nhũ tương nhỏ mắt bôi trơn (Tên thương mại: Phiphos) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 935/2023/CV-CPC1HN Còn hiệu lực
31/03/2023

90873 Nhũ tương nhỏ mắt bôi trơn PHIPHOS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 77/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Còn hiệu lực
16/08/2021

90874 Nhũ tương nhỏ mắt SYSTANE COMPLETE TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2493 PL-TTDV Văn Phòng Đại Diện Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
29/12/2019

90875 Nhũ tương nhỏ mắt SYSTANE COMPLETE TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2844PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020

90876 Nhũ tương nhỏ mắt SYSTANE COMPLETE TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2493PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
18/02/2020

90877 Nhũ tương nhỏ mắt tích điện dương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1118/190000031/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Santen Pharmaceutical Asia Pte.Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
10/12/2021

90878 Nhũ tương nhỏ mắt tích điện dương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1118/190000031/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Santen Pharmaceutical Asia Pte.Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
10/12/2021

90879 Nhũ tương nhỏ mắt tích điện dương Cationorm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 26/170000001/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Santen Pharmaceutical Asia Pte.Ltd. tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
27/02/2020

90880 Nhũ tương nhỏ mắt tích điện dương Cationorm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 26/170000001/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Santen Pharmaceutical Asia Pte.Ltd. tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
27/02/2020