STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90881 Nhũ tương nhỏ mắt tích điện dương Cationorm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 25/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
27/02/2020

90882 Nhũ tương nhỏ mắt tích điện dương Cationorm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 25/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
27/02/2020

90883 Nhũ tương tạo màng bảo vệ da vùng hậu môn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 23221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỀN HOÀ BÌNH Còn hiệu lực
10/04/2021

90884 Nhựa nền Acrylics cho chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 145-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
01/04/2020

90885 Nhựa ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 10/2023/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
21/07/2023

90886 Nhựa nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BITEC GLOBAL VIỆT NAM 02-2022/KQPL-BITEC Còn hiệu lực
15/11/2022

90887 Nhựa nha khoa 3D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RAY VINA 03/2022/PLB-RAYVINA Còn hiệu lực
04/07/2022

90888 Nhựa tự cứng nha khoa (PATTERN RESIN) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 0424PATTE-PL/DTH-GC Còn hiệu lực
08/03/2024

90889 Nhựa tự cứng, nhựa nấu nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 06-25122023/PL-NCV Còn hiệu lực
24/01/2024

90890 nhuộm lam kính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1127/170000157/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG Đã thu hồi
15/01/2021

90891 nhuộm lam kính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1126/170000157/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG Còn hiệu lực
15/01/2021

90892 NIA (ETHANOL 70°) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 215.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TH-NIA Còn hiệu lực
09/06/2020

90893 NIA (ETHANOL 90°) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 215.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TH-NIA Còn hiệu lực
09/06/2020

90894 Niềng răng trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1697/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ZENYUM VIETNAM Còn hiệu lực
23/11/2020

90895 Niềng răng trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 80421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH WONDER SMILE Còn hiệu lực
22/11/2021

90896 Niềng răng trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ZENYUM VIETNAM Số: 01/2023/PL-ZY Còn hiệu lực
08/02/2023

90897 Niềng răng trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ZENYUM VIETNAM Số: 02/2023/PL-ZY Còn hiệu lực
08/02/2023

90898 Niềng răng trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ZENYUM VIETNAM Số: 03/2023/PL-ZY Còn hiệu lực
08/02/2023

90899 Niềng răng trong suốt - retainer TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 693.21/180000026/PCBPL-BYT PHẠM HOÀNG VY ANH Còn hiệu lực
29/12/2021

90900 Nilocin TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 36/170000001/PCBPL - BYT Còn hiệu lực
15/03/2022