STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90941 Ống dẫn lưu (Stent JJ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00094-CBPL/D-Bl CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
16/03/2021

90942 Ống dẫn lưu (Stent JJ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00130-CBPL/D-BL CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
06/12/2021

90943 Ống dẫn lưu (Stent) JJ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00099-CBPL/D-BL Công ty TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
26/03/2021

90944 Ống dẫn lưu bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1967 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Còn hiệu lực
13/10/2021

90945 Ống dẫn lưu chữ T TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 002 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Đã thu hồi
19/08/2019

90946 Ống dẫn lưu chữ T TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 002 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
10/02/2020

90947 Ống dẫn lưu chữ T TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 018 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
24/03/2020

90948 Ống dẫn lưu dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI : 500/ 180000028/ PCBPL-BYT : CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
19/10/2019

90949 Ống dẫn lưu dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 86/Vygon-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
24/06/2020

90950 Ống dẫn lưu dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181170-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần HTP Việt Nam Còn hiệu lực
20/07/2020

90951 Ống dẫn lưu dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 34/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
17/05/2022

90952 Ống dẫn lưu dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 35/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
17/05/2022

90953 Ống dẫn lưu dịch (Polymed Redon drain tube) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 291 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ LA VANG Còn hiệu lực
22/11/2019

90954 Ống dẫn lưu dịch màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 34/KQPLHTP Còn hiệu lực
06/06/2023

90955 Ống dẫn lưu dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 172/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
15/07/2020

90956 Ống dẫn lưu kèm dụng cụ cố định ống thông Resolve®+ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 23/170000124/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm và Thiết Bị Y Tế Long Bình Còn hiệu lực
26/06/2019

90957 Ống dẫn lưu không khóa Resolve® TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 22/170000124/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm và Thiết Bị Y Tế Long Bình Còn hiệu lực
26/06/2019

90958 Ống dẫn lưu kín vết mổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 26/170000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
20/11/2020

90959 Ống dẫn lưu lồng ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191353 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
04/12/2019

90960 Ống dẫn lưu lồng ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 18/2022-MEGA Còn hiệu lực
03/08/2022