STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91021 NHỎ HỌNG HÚNG CHANH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 761/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM HƯƠNG MỘC Còn hiệu lực
13/10/2021

91022 Nhỏ họng húng chanh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM HƯƠNG MỘC 04/2022/PL-HM Còn hiệu lực
19/09/2022

91023 Nhỏ mắt Aikids TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 20/2023/PLB-HN Còn hiệu lực
23/11/2023

91024 Nhỏ mắt cho người dùng kính áp tròng Niceeyes 13 ml TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 012-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TMDV Mắt Xinh Còn hiệu lực
12/07/2019

91025 Nhỏ mắt Vicodex TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 21/2023/PLB-HN Còn hiệu lực
23/11/2023

91026 NHỎ MIỆNG HỌNG HÚNG CHANH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM - KHANG 01/2022/PL- KK Còn hiệu lực
11/03/2022

91027 Nhỏ mũi - Họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM TÂN VẠN XUÂN 01/2022/PL-TVX Còn hiệu lực
10/10/2022

91028 Nhỏ mũi - Họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH PHARMA 02/2022/PL-HBP Còn hiệu lực
01/11/2022

91029 Nhỏ mũi - Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG 02/2022/PL-TMH Còn hiệu lực
06/12/2022

91030 Nhỏ mũi - Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG 01/2024/PL-TMH Còn hiệu lực
15/02/2024

91031 NHỎ MŨI - XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 14221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CỔ PHƯƠNG HƯƠNG MỘC AN Còn hiệu lực
02/02/2021

91032 NHỎ MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 839/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AN LẠC DIGITAL Còn hiệu lực
10/11/2021

91033 NHỎ MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM KOSNA VIỆT NAM 02/2022/PL-KOSNA Còn hiệu lực
31/08/2022

91034 NHỎ MŨI THIÊN NAM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 928/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH THIÊN NAM LOYAL Còn hiệu lực
14/12/2021

91035 Nhỏ tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 02/2023/VIMED Còn hiệu lực
27/07/2023

91036 NHỎ TAI BẢO AN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 13421/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG DƯỢC BẢO AN Còn hiệu lực
27/09/2021

91037 Nhỏ tai Belox TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 22/2023/PLB-HN Còn hiệu lực
23/11/2023

91038 Nhỏ tai Enotic TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 23/2023/PLB-HN Còn hiệu lực
23/11/2023

91039 NHỎ TAI ETIKON DROPS TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA PL/06/11/23/CZ Còn hiệu lực
24/01/2024

91040 NHỎ TAI MŨI HỌNG SINH HỌC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÁI VẠN XUÂN 01:PL/TVX Còn hiệu lực
23/05/2023