STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91021 Sonde chữ T TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 82/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/05/2023

91022 Sonde dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020663/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/12/2020

91023 Sonde dạ dày PVC TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 31/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
03/11/2021

91024 Sonde dạ dày silicon/ Silicon stomach (gastric) tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02121218 Công ty TNHH Sáng tạo Quốc tế Lotus Còn hiệu lực
22/08/2019

91025 Sonde dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 53/19000002/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/04/2022

91026 Sonde dẫn lưu tụy mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00087-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
03/03/2021

91027 Sonde foley TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019200/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/11/2020

91028 Sonde foley các số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 04/2022/BYT-CCHNPL Đã thu hồi
28/03/2022

91029 Sonde foley (ống thông tiểu) các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED 05/2022/BYT-CCHNPL Còn hiệu lực
25/11/2022

91030 Sonde foley 2 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018182 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
19/07/2019

91031 Sonde foley 2 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020663/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/12/2020

91032 Sonde foley 2 nhánh (kích cỡ: 8, 12, 14, 16, 18, 20) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018398 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
07/11/2019

91033 Sonde foley 2 nhánh (kích cỡ:14, 16, 18, 20) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 06/190000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
02/06/2020

91034 Sonde foley 2 nhánh (kích cỡ:14, 16, 18, 20) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 06/190000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
02/06/2020

91035 Sonde foley 2 nhánh các số TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
14/01/2021

91036 Sonde foley 3 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020663/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/12/2020

91037 Sonde foley 3 nhánh các số TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
14/01/2021

91038 Sonde forley 2 nhánh các số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 11/200000085/BYT-CCHNPL CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Đã thu hồi
07/04/2021

91039 Sonde forley 2 nhánh các số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 11/200000085/BYT-CCHNPL CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Đã thu hồi
07/04/2021

91040 Sonde forley 3 nhánh các số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 11/200000085/BYT-CCHNPL CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Đã thu hồi
07/04/2021