STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91061 Nhiệt kế điện tử đo nách TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2065/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG Còn hiệu lực
17/12/2020

91062 Nhiệt kế điện tử đo nách liên tục Vivalnk Fever Scout và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 1.Hộp sạc 2.Miếng keo dính 3.Pin AAA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 503/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG Còn hiệu lực
27/05/2020

91063 NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ ĐO TAI TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 09/2022-MEGA Còn hiệu lực
02/08/2022

91064 Nhiệt kế điện tử đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 14721/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2021

91065 Nhiệt kế điện tử đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 477/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

91066 Nhiệt kế điện tử đo trán hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 987/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiết bị Y tế Hợp Phát Còn hiệu lực
05/10/2021

91067 Nhiệt kế điện tử, hiệu Chicco TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BRISTAR 2712/2022/BRS Còn hiệu lực
29/12/2022

91068 Nhiệt kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại và phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 069-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH trung tâm sản phẩm y tế Quốc Khoa Còn hiệu lực
20/04/2021

91069 Nhiệt kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại và phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 069-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH trung tâm sản phẩm y tế Quốc Khoa Còn hiệu lực
20/04/2021

91070 Nhiệt kế điện tử hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1099/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT Còn hiệu lực
03/09/2020

91071 Nhiệt kế đo nhiệt độ khí thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 21121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
31/03/2021

91072 Nhiệt kế đo ở trán cho kết quả tức thì TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 604.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

91073 Nhiệt kế đo ở trán cho kết quả tức thì TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 25.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2023

91074 Nhiệt kế đo tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210707-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT THĂNG LONG Còn hiệu lực
30/08/2021

91075 Nhiệt kế đo tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 39-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
30/06/2019

91076 Nhiệt kế đo tai cho kết quả tức thì TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 603.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

91077 Nhiệt kế đo tai Microlife TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 18/170000001/PCBPL-BYT (2019) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Còn hiệu lực
21/05/2020

91078 Nhiệt kế đo thân nhiệt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH YAMADA CONSULTING & SPIRE VIỆT NAM 01/2022/ YAMADA -TTBYT Còn hiệu lực
04/03/2022

91079 Nhiệt kế đo thân nhiệt cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210926-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDIUSA Còn hiệu lực
05/01/2022

91080 Nhiệt kế đo thực tràng, nách (Digital Thermometer MC-246) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2606-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
16/06/2021