STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91061 SPA Capsule - Phi thuyền tạo nhiệt giảm béo toàn thân. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 183-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Thẩm Mỹ Y Tế Sài Gòn Còn hiệu lực
31/10/2019

91062 SPARE PARTS - Phụ kiện đi kèm : Hộp đựng đầu cạo vôi, Bạc đạn, Bóng đèn, Bóng đèn led TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 350-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
04/02/2020

91063 Special Diamond FG type (Composite Finishing Burs, Safe End + End Cutting Burs + Cool Cut, Precision Markers, Endo Access Burs + Occlusal Bur,s Minimal Invasive Burs, Orthodontic Bur + Periodontic Burs) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 008-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
24/03/2020

91064 Spooky2 Portable Central GeneratorX Pro Kit TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 469-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/06/2022

91065 Spray lotion STOPTR130S TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1067/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Còn hiệu lực
03/09/2020

91066 SPRAY THẤU CỐT VƯƠNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0100PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA Đã thu hồi
22/02/2020

91067 SPRP Kit TTBYT Loại B VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023

91068 SPRP Kit V1 TTBYT Loại B VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023

91069 STAIN SYSTEMS Bộ hóa chất nhuộm ( Hematoxyline, Eosin, dd schiff, acid periodic, nhuộm nhanh cho cắt lạnh, bể nhuộm, rack… TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2117/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Lê Anh Còn hiệu lực
23/03/2021

91070 Stainless Steel Rack TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 194-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH E - MESH (VN) Còn hiệu lực
07/10/2020

91071 Standard Nasal Parking (ENT Series)(Multil-category/Multi-size)Băng/Miếng/Gạc cầm máu mũi loại tiêu chuẩn(dòng sản phẩm sử dụng trong phẫu thuật Tai Mũi Họng)(Đa chủng loại/ đa kích thước) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3021 PL-PPDV CÔNG TY TNHH HS CORP Còn hiệu lực
22/12/2019

91072 STANDARD™ Q HBsAg Test TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 14/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2023

91073 STANDARD™ Q HCV Ab Test TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 14/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2023

91074 STANDARD™ Q HIV 1/2 Ab 3-Line Test TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 14/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2023

91075 STARMag 96 UniPlate TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1439/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
08/07/2020

91076 STARMag 96 UniPlate TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 16/2022-Seegene/PĐ-PL Còn hiệu lực
07/03/2022

91077 STARMag 96 UniTube TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1439/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
08/07/2020

91078 STARMag 96 UniTube TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 16/2022-Seegene/PĐ-PL Còn hiệu lực
07/03/2022

91079 STARMag 96 X 4 Universal Cartridge Kit TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 16/2022-Seegene/PĐ-PL Còn hiệu lực
07/03/2022

91080 STARMag 96x4 Universal Cartridge Kit TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1439/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
08/07/2020